0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT An Nhơn Tây

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT An Nhơn Tây

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN NHƠN TÂY

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: HÓA– KHỐI 11

Thời gian làm bài:45 phút

Ngày: 27/04/2018

Câu 1: (1đ)Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

CH4 C2H2 CH3CHO C2H5OH CH3CHO

Câu 2: (2đ) Nêu cách phân biệt các chất lỏng chứa trong các lọ mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học:

andehit fomic, glixerol, ancol etylic, phenol.

Câu 3: (2đ) Viết các phương trình phản ứng sau (chỉ ghi sản phẩm chính và viết bằng CTCT)

  1. Oxi hóa propan-1-ol bằng CuO, t0.
  2. Đun 2-metylbutan-2-ol với H2SO4 đặc ở 1700C.
  3. Oxi hóa axetandehit bằng dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.
  4. Hidro hoá propanal có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

Câu 4: (1đ) Hợp chất A và B có cùng CTPT C4H10O. Biện luận tìm CTCT của A, B biết:

  • A tác dụng với kim loại Na giải phóng khí H2 và khi bị oxi hóa bởi CuO tạo andehit mạch phân nhánh.
  • B tác dụng với Na giải phóng khí H2 và khi bị oxi hóa bởi CuO tạo xeton.

Câu 5 :(1đ) Cho 6 g ancol no đơn chức, mạch hở X tác dụng hết với Na tạo ra 8,2g muối. Tìm công thức phân tử của X

Câu 6 :(1đ) Cho 9,88 gam hỗn hợp gồm andehit axetic và ancol etylic tác dụng vừa đủ với 120ml dung dịch AgNO3 2M có mặt của NH3. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

Câu 7 :(2đ)

Đốt cháy hoàn toàn 10,1g hai ancol no đơn chức mạch hở A,B đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 11,7g H2O.

  1. Xác định CTPT của hai ancol.
  2. Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol trên với H2SO4 đặc ở 1400 C. Tính khối lượng ete thu được (hiệu suất tạo ete của hai ancol là 70%.)

( cho biết Na=23, K=39, Ag=108; S=32, C=12, H=1, O=16, N=14

HẾT.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – an nhon tay – da Hoa 11 – an nhon tay – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *