0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bình Chánh

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bình Chánh

TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Đề chính thức

Chữ ký của GT:

ĐỀ KT HỌC KÌ II (2017-2018)

MÔN : HÓA HỌC – Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút;

(không kể thời gian phát đề)

SBD: Họ tên học sinh: Lớp:

A. PHẦN CHUNG: (dành cho ban KHTN và ban KHXH)

Câu 1: (2 điểm)

Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

Ancol metylic

(7)

Etilenandehit axeticancol etylicaxit axetickhí cacbonicphenol

(8)

etyl axetat

Câu 2: (2 điểm)

Phân biệt các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học:

Benzen , glixerol , phenol , axit axetic , andehit axetic.

Câu 3:((2 điểm)

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ancol thơm và phenol có công thức phân tử C7H8O.

B. PHẦN RIÊNG:

B1/ Dành cho HS ban KHTN (Từ lớp 11A1 đến 11A9)

Câu 4: (1 điểm)

Khi bị ong đốt, người ta thường dùng vôi thoa lên vết đốt thì sẽ bớt đau nhức. Em hãy viết phương trình phản ứng hóa học đã xảy ra và cho biết phản ứng đó thuộc loại phản ứng hóa học nào?(phản ứng oxi hóa khử hay phản ứng trung hòa).

Câu 5: (2 điểm)

Cho 42,8 gam hỗn hợp X gồm phenol và một ancol A (no, đơn chức, mạch hở).

– Nếu cho lượng hỗn hợp X trên tác dụng hết với Na dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc).

– Trung hòa lượng hỗn hợp X trên cần vừa đủ 100 ml dd KOH 2M.

a/Tìm CTPT A.

b/ Xác định CTCT đúng của A và gọi tên, biết rằng khi oxi hóa A bằng CuO/t0 thu được sản phẩm hữu cơ không có khả năng cho phản ứng tráng gương. Viết phương trình phản ứng hóa học đã dùng.

Câu 6: (1 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Tìm CTPT, CTCT của hai axit trên và gọi tên.

B2/ Dành cho HS ban KHXH (Từ lớp 11A10 đến 11A12)

Câu 4: (1 điểm)

Người ta thường hay bị ngộ độc do uống rượu. Chất gây ngộ độc trong rượu là một ancol X. Viết công thức cấu tạo và gọi tên X bằng danh pháp thông thường và danh pháp thay thế.

Câu 5: (1,5 điểm)

Một anđehit (X) no, đơn chức, mạch hở, không phân nhánh có phần trăm khối lượng C, H lần lượt là 66,67% và 11,11%. Xác định CTPT, CTCT và gọi tên X.

Câu 6: (1,5 điểm)

Cho 9,94 gam hỗn hợp gồm axit axetic và phenol tác dụng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 2M. Tính khối lượng mỗi muối thu được.

Cho nguyên tử khối: C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Na = 23.

— Hết —

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Binh Chanh – da Hoa 11 – Binh Chanh – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *