0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bình Khánh

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bình Khánh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

TP HỒ CHÍ MINH MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH Thời gian làm bài: 45 phút

( Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,5 điểm)

Viết phương trình phản ứng (chỉ ghi sản phẩm chính)

  1. Propin với : AgNO3 / NH3
  2. Propen với : H2O
  3. Etanol tác dụng với CH3COOH
  4. Benzen tác dụng Cl2 (as)
  5. Phenol tác dụng với : dung dịch brom

Câu 2 : (1,5 điểm)

Glucozơ C2H5OH C2H4 C2H4Br2 C2H2 C6H6

6

PE

Câu 3 : (2,0 điểm)

Nhận biết các chất khí sau :

C2H2, C2H6, NH3, C2H4, CO2

Câu 4 : (1,0 điểm)

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi cho Glixerol vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2

Câu 5: (3,0 điểm)

Hỗn hợp X gồm C2H2 và C2­H4. Biết X phản ứng vừa đủ với 450 ml dung dịch brom 1M. Mặt khác nếu cho X qua dung dịch AgNO3 / NH3 dư thì thu được 36g kết tủa vàng

  1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra
  2. Tính % khối lượng mỗi chất trong X
  3. Tính thể tích O2 (đkc) cần dùng để đốt cháy hỗn hợp X trên

Cho : C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80; Ag = 108

__________ HẾT __________

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………………………………….Lớp: 11A…. SBD: 117……….

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Binh Khanh – da

Hoa 11 – Binh Khanh – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *