0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Du

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Du

ĐỀ THI HỌC KÌ II – MÔN HÓA

Lớp 11 – NĂM HỌC 2017-2018

(Thời gian làm bài: 45 phút)

Học sinh KHÔNG được sử dụng bảng tuần hoàn.

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………….

Cho biết nguyên tử khối (M) của các nguyên tố:

H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80;

I = 127; Li = 7; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65;

Ag = 108; Ba = 137.

 1. (1,0 điểm) Viết và gọi tên các đồng phân axit cacboxylic có công thức phân tử C4H8O2.

 2. (1,5 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Ancol etylic Etilen Andehit axetic Ancol etylic Axit axetic Đồng (II) axetat Natri axetat.

 1. (1 điểm) Viết các phương trình phản ứng sau:

 1. Đun nóng ancol isopropylic với dung dịch H2SO4 đặc ở 140oC.

 2. Chứng minh phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic.

 1. (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 3 chất lỏng đựng trong các lọ không nhãn sau: Glyxerol, phenol, benzen.

 2. (1 điểm) Rượu nhiễm metanol do cố tình thêm metanol vào rượu, hoặc do pectin (có nhiều trong các loại trái cây: mía, nho, dâu…) bị các enzyme phân giải thành metanol. Uống rượu nhiễm metanol ở mức cao có thể gây chết người. Metanol khi vào cơ thể sẽ chuyển hoá thành fomandehit (andehit fomic) và rồi đến axit fomic. Chất này gây ngộ độc, có thể gây mù, suy thận, tổn hại hệ thần kinh, hôn mê, và tử vong. Em hãy viết công thức của metanol, fomandehitviết phương trình phản ứng chuyển hóa từ metanol thành fomandehit.

 3. (1 điểm) Tính khối lượng của rượu etylic có trong 5 lít rượu 46o, biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml?

 4. (1,5 điểm) Cho 2,9 gam andehit no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, dư thu được 10,8 gam kết tủa Ag. Xác định công thức phân tử và gọi tên của X?

 5. (1,5 điểm) Cho 9,4 gam hỗn hợp Y gồm ancol etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,4 M.

 1. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

 2. Đun nóng cùng lượng hỗn hợp Y với xúc tác H2SO4 đặc thu được m (gam) este tương ứng. Tính giá trị của m, biết hiệu suất của phản ứng là 75%?

— HẾT —

ĐÁP ÁN HÓA 11 –HKII 2018

 

CÂU

NỘI DUNG LỜI GIẢI

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

CH3-CH2-CH2-COOH (axit butanoic hoặc axit butiric)

(CH3)2CH-COOH (axit 2-metylpropanoic hoặc axit isobutiric)

0,5 2

2

1,5đ

0,25 x 6 PƯ

3

a)

b)

0,5 x 2 PƯ

4

1,5đ

* dd Br2: kết tủa trắng phenol

* Cu(OH)2: dd xanh lam glyxerol. Còn lại là benzen.

0,25 x 2 hiện tượng

0,5 x 2 PƯ

5

1,đ

Metanol: CH3OH

Fomandehit: HCHO

0,25 x 2

0,5

6

Vrượu nguyên chất = (46 x 5000)/100 = 2300 ml

m rượu = 2300×0,8= 1840 gam

0,5×2

7

1,5đ

X: CnH2n+1CHO (Giả sử X không phải là HCHO)

PTPƯ tráng gương hoặc

Hoặc M = 58 n = 2

X: C2H5CHO

andehit propionic hoặc propanal

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

8

1,5đ

a)

0,08 0,08

maxit = 4,8 (g) ; mancol = 4,6 (g)

b)

0,08 (0,1) 0,08

meste = 5,28 (g). Nếu sai thì tính mlý thuyết = 7,04 g cho 0,25đ

0,25

0,25 x 2

0,25

0,25 x 2

 

.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

ĐỀ 11 HK2 (chính thức)

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *