0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Dương Văn Dương

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Dương Văn Dương

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

—oOo—

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2017 – 2018)

MÔN: HÓA; KHỐI: 11

Thời lượng: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1. (2 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ancol có công thức phân tử C4H10O.

Câu 2. (1.5 điểm) Hoàn thành chuỗi phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

Câu 3. (2 điểm)

a) Nêu hiện tượng và viết phương trình giải thích khi cho

– Nhỏ nước brom vào dung dịch phenol (C6H5OH).

– Cho glixerol vào kết tủa Cu(OH)2.

b) Dung dịch fomon (formalin) thường được dùng trên thị trường chứa 52% H2O, 8% metanol (chất làm bền), và chất A (40%). Dung dịch này có khả năng ướp xác được là do 2 yếu tố chính: có tính diệt khuẩn và chất A trong dung dịch đó tác dụng với nhóm –NH2 trong protein của xác chết làm cho nhóm –NH2 bị khóa và do đó xác chết không bị thối rửa. Hãy cho biết CTCT và gọi tên thay thế chất A.

Câu 4. (2 điểm)

a) Cho m gam propanal tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 54 gam bạc kết tủa. Tìm giá trị của m.

b) Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một ancol no, đơn chức X, mạch hở thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử của ancol X.

Câu 5. (1.5 điểm) Cho hỗn hợp Y gồm etanol và phenol tác dụng với Na thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Mặt khác lượng hỗn hợp Y trên tác dụng vừa đủ với 400 ml KOH 0,5 M. Tính khối lượng hỗn hợp Y.

Câu 6. (1 điểm) Từ 100kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều chế được V lít ancol etylic 46o. Biết hiệu suất của cả quá trình là 75% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng D = 0,8g/ml. Tính giá trị của V.

H=1, C=12, O=16, Ag=108

—– HẾT —–

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

dvd 2017-18 HOA-11-HK2 – Copy

dvd 2017-18 HOA-11-HK2-DA – Copy

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *