0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa THPT Bùi Thị Xuân 2020 2021

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa THPT Bùi Thị Xuân 2020 2021

 

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ HÓA HỌC

Đề thi có 4 trang

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn thi: HÓA HỌC 11 (5 tiết)

Thời gian làm bài: 45 phút; ngày 29/4/2021

SỐ BÁO DANH

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁM KHẢO

MẬT MÃ

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu và bảng tuần hoàn)

 

Câu 1 (3 điểm): Điền vào chỗ trống

 1. Công thức chung của benzen và ankylbenzen
 2. Toluen có công thức cấu tạo là
 3. Công thức cấu tạo ancol bậc 3 có công thức phân tử C4H10O là
 4. Cho phenol tác dụng với dung dịch HNO3 thu được kết tủa màu
 5. thuộc loại ancol hay phenol?
 6. Dung dịch ………………… trong nước gọi là fomalin, dùng để ướp xác, bảo quản mẫu sinh vật
 7. Vai trò của etanol trong thành phần nước rửa tay là
 8. Ở điều kiện thường, phenol có trạng thái gì?
 9. Cho các chất: metanol, glixerol, propan-2-ol. Chất hòa tan được Cu(OH)2/OH
 10. Cho các chất: benzen, toluen, stiren. Chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là……………….
 11. có tên gọi là
 12. Sau khi thực hiện thí nghiệm phản ứng tráng bạc, nên dùng dung dịch…………………. để loại bỏ lớp bạc bám trên ống nghiệm.

Câu 2 (2 điểm): Viết các phương trình hóa học xảy ra (chất hữu cơ viết CTCT thu gọn)

 1. Chứng minh ảnh hưởng của gốc phenyl đến nhóm -OH trong phenol.

 

 1. Chứng minh tính oxi hóa của andehit.

 

 1. Đun sôi hỗn hợp gồm butan–2–ol với H2SO4 đặc ở khoảng 170oC.

 

 1. Toluen tác dụng với HNO3 đặc (tỉ lệ 1:1, có H2SO4 đặc xúc tác).

 

 

Câu 3 (1 điểm): Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất sau: glixerol; dung dịch CuSO4 5%; dung dịch NaOH 10%. Em hãy nêu cách thực hiện một thí nghiệm chứng minh glixerol có tính chất đặc trưng của một ancol đa chức. Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hóa học xảy ra.

Bài làm:

*Thực hiện thí nghiệm:

 

 

 

 

*Hiện tượng:

 

 

 

*Phương trình hóa học:

 

 

Câu 4: (4 điểm)

4.1.Cho m gam ancol etylic phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính m.

(Cho C=12; H=1; O=16, Na=23)

 

4.2. Cho 7,4 gam hỗn hợp HCHO và CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 64,8 gam kết tủa. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính khối lượng muối hữu cơ thu được sau phản ứng. (Cho Ag=108; N=14; O = 16; H = 1)

 

4.3. Đốt cháy hoàn toàn một ancol X. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy bình (1) tăng 7,2 gam, bình (2) có 39,4 gam kết tủa. Xác định công thức của X. (Cho Ba=137, S=32; H = 1; O = 16)

 

4.4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H5OH, C3H7OH và C4H9OH cần dùng vừa đủ 13,44 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và 9,9 gam nước. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng thêm a gam. Tính a. (Cho Na=23; C = 12; H = 1; O = 16)

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

(2020 2021) THPT Bùi Thị Xuân

 

Xem thêm

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *