0

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Hermann Gmeiner

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Hermann Gmeiner

SỞ GD VÀ ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH – THCS – THPT HERMANN GMEINER

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: Hóa học – Khối: 10

Ngày kiểm tra: 04/05/2018

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

(Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy thi)

Câu 1: ( 2,0 điểm)

Bổ túc các phương trình phản ứng sau: ( ghi rõ điều kiện nếu có)

 1. KMnO4 ? + ? + ?

 2. ? + Na2SO4 ? + NaCl

 3. ? + ? Fe2(SO4)3 + ?

 4. Na2CO3 + ? Na2SO4 + ? + ?

Câu 2: ( 3,0 điểm)

 1. Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

FeS H2S S SO2 H2SO4

 1. Hãy viết 2 phương trình trực tiếp điều chế khí SO2 trong công nghiệp?

Câu 3: ( 1,0 điểm)

Nối các thích hợp các chất tương ứng dưới đây

 1. Hidro sunfua ( H2S)

 1. Làm chất tẩy trắng giấy và bột giấy

 1. Lưu huỳnh ( S)

 1. Bốc ra từ xác chết của người và động vật

 1. Lưu huỳnh dioxit ( SO2)

 1. Dùng để lưu hóa cao su

 1. Axit sunfuric ( H2SO4)

 1. Dùng để sản xuất phân bón,thuốc trừ sâu, tơ sợi hóa học, sơn màu,…

Câu 5: ( 1,0 điểm)

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) ΔH <0

Các cân bằng trên sẽ chuyển dịch như thế nào nếu thay đổi một trong các điều kiện sau:

 1. Tăng nhiệt độ?

 2. Giảm áp suất?

Câu 4: ( 3,0 điểm)

Cho 19,3 gam hỗn hợp kẽm và đồng tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được 6,72 lit SO2 (đkc)

 1. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?

 2. Tính nồng độ mol dung dịch axit đã dùng ?

 3. Dẫn khí thoát ra ở trên tác dụng với 700 ml NaOH 1,0M. Tính nồng độ các chất trong dung dịch thu được (biết thể tích dung dịch xem như không thay đổi)?

( H=1; O=16;S=32; Cu=64; Zn=65)

——————–HẾT——————

SỞ GD VÀ ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH – THCS – THPT HERMANN GMEINER

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: Hóa học – Khối: 10

Ngày kiểm tra: 04/05/2018

Câu

Đáp án

Thang điểm

1

( 2 điểm)

 1. 2KMnO4 K2MnO4+ MnO2+ O2

 2. BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl
 3. 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O

 4. Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 +H2O + SO2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

( 3 điểm)

a. Chuỗi phương trình

(1) FeS + 2HCl FeCl2 + H2S

(2) 2H2S + O22S + 2H2O

(3) S + O2SO2

(4) SO2 + H2O + Br2 H2SO4 + 2HBr

b. Điều chế

4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2

O2 +S SO2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

( 0,25 điểm)

1b, 2c, 3a, 4d

0,25

0,25

4

( 1,0 điểm)

a.Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt chuyển dịch theo chiều phản ứng nghịch.

b. Giảm áp suấtcân bằng chuyển dịch theo chiều tăng số molkhíchuyển dịch theo chiều phản ứng nghịch.

0,5

0,5

5

( 3,0 điểm)

a)nSO= ==0,3 (mol)

Gọi x,y lần lượt là số mol của Fe và Cu:

+ 2e

x x 2x (mol)

+ 2e

y y 2y (mol)

+ 2e

0,3 0,6 0,3 (mol)

Ta có:

65x + 64y=19,3

2x+ 2y= 0,6

x=0,1 mol= nZn mZn=n.M= 0,1. 65=6,5 (g)

y=0,2 mol =nCu mCu=n.M=0,0.64= 12,8 (g)

b)

nHSO=2nSO=2×0,3=0,6 (mol)

CM(HSO)==3(M)

c)

nNaOH= 0,7. 1=0,7 (mol)

nSO2 = 0,3 ( mol)

k== 2,3 muối sinh ra:Na2SO3,NaOH dư, tính theo SO2

2NaOH + SO2 →Na2SO3 + H2O

0,6 0,3 0,3 (mol)

CM(NaSO) = 0,43 ( M)

CM( NaOH)=0,14 ( M)

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Hermann Gmeiner – da

Hoa 10 – Hermann Gmeiner – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *