0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Đào Duy Anh

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Đào Duy Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM ĐỀ THI HỌC KỲ II – NH 2017-2018

TRƯỜNG THCS-THPT ĐÀO DUY ANH Môn thi: HÓA HỌC Khối: 11

Thời gian: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC (không kể thời gian phát đề)

Họ tên học sinh: …………………………………………………..Số báo danh:…………

Câu 1: (3,0 điểm)

Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a/ C2H5OH + ? C2H5Br + ?

b/ CH3 – CH(OH) – CH3 + CuO ? + Cu + ?

c/ CH4 + ? HCHO + ?

d/ C6H5ONa + ? C6H5OH + ?

 

e/ C2H5OH ? + ?

f/ CH3-CH2-CH2-OH ? + ?

Câu 2: (1,5 điểm)

Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện nếu có).

C6H12O6 (glucozơ) C2H5OH C2H4 CH3CHO C2H5OH CH3CHO CH3COOH.

Câu 3: (1,5 điểm)

Hãy nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa:

a/ Khi cho dung dịch anđehit axetic vào dung dịch AgNO3 trong NH3 đựng trong ống nghiệm, đun nóng.

b/ Khi nhỏ dung dịch brom vào phenol lỏng đựng trong ống nghiệm.

c/ Khi cho glixerol vào Cu(OH)2 đựng trong ống nghiệm, lắc nhẹ.

Câu 4: (1,0 điểm)

Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các anđehit có công thức phân tử C4H8O.

Câu 5: (1,0điểm)

Cho 3,7 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư, thấy có 0,56 lít khí thoát ra (ở đktc). Tìm công thức phân tử của ancol.

Câu 6: (2,0điểm)

Hỗn hợp X gồm phenol và etanol. Cho 5,6 gam hỗn hợp X tác dụng với natri dư, thấy có 0,896 lít khí thoát ra (ở đktc).

a/ Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.

b/ Tính thể tích dung dịch NaOH 2M cần dùng để tác dụng vừa đủ với 14 gam hỗn hợp X.

( Cho: C = 12, H = 1 , O = 16)

——HẾT——

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN:

Câu 1: (3 điểm) Mỗi pứ đúng 0,5 đ (x6).

Câu 2: (1,5 điểm) Mỗi pứ đúng 0,25 đ (x6).

Câu 3: (1,5 điểm) Mỗi pứ đúng 0,25 đ (x3) + Mỗi hiện tượng đúng 0,25 đ (x3).

Câu 4: (1 điểm) Mỗi CTCT đúng 0,25 đ (x2) + Mỗi tên gọi đúng 0,25 đ (x2).

Câu 5: (1 điểm) Phương trình pứ dạng CTTQ đúng 0,5 đ.

Tìm được n = 4 0,25 đ.

CTPT C4H10O 0,25 đ.

Câu 6: (2điểm)

a/ 2 phương trình pứ đúng 0,5 đ.

Lập hệ: 94x + 46y = 5,6 và + = 0,04 0,5 đ.

Tìm được % m phenol = 67,1% và % m etanol = 32,9% 0,5 đ.

b/ 1 phương trình pứ đúng 0,25 đ.

Thể tích dd NaOH 2M = 0,05 lít 0,25 đ.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

hoa 11-daoduyanh-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *