0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Đào Duy Từ

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Đào Duy Từ

SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Đào Duy Từ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2017-2018

Môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh :……………………………………………..

Lớp :…………………………………………………………………..

Cho H = 1 ; O = 16 ; C = 12 ; Br = 80 ; Na = 23

Câu 1 (2 điểm):

Viết đồng phân và gọi tên các axit có công thức phân tử C­5H­10­O2­

Câu 2 (1,5 điểm):

Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: axit axetic , etanal , etanol­ , glyxerol­.

Câu 3 (3 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

C­2­H­6 C­2­H­5­Cl C­2­H­5­OH CH­3­CHO CH­3­COOH CH­3­COOC­2­H­5­

Câu 4 (1 điểm):

Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở cần 60ml dung dịch NaOH 1M. Xác định công thức phân tử của axit.

Câu 5 (2,5 điểm):

Cho 15,8 gam hỗn hợp X gồm phenol và metanol tác dụng với natri dư thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc).

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong X.

c) Cũng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch Brom 10% thu được kết tủa trắng. Tính khối lượng kết tủa thu được. Tính khối lượng dung dịch Brom cần dùng.

Học sinh không sử dụng tài liệu

SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Đào Duy Từ

ĐỀ DỰ BỊ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2017-2018

Môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh :……………………………………………..

Lớp :…………………………………………………………………..

Cho H = 1 ; O = 16 ; C = 12 ; Br = 80 ; Na = 23

Câu 1 (2 điểm):

a) Viết đồng phân và gọi tên các axit có công thức phân tử C­4H­8O2­

b) Viết đồng phân và gọi tên các anđehit có công thức phân tử C­4H­8O

Câu 2 (1,5 điểm):

Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: axit axetic , etanal , etanol­ , phenol­.

Câu 3 (3 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

CaC2 C­2­H­2­ C­6­H­6 C­6­H­5­Cl C­6­H­5­ONa C­6­H­5OH 2,4,6-tribromphenol

Câu 4 (1 điểm):

Để trung hòa 8,8 g một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở cần 100ml dung dịch NaOH 1M. Xác định công thức phân tử của axit.

Câu 5 (2,5 điểm):

Cho 18,6 gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc).

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong X.

c) Lấy lượng hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch NaOH 1M thu được muối. Tính khối lượng muối thu được. Tính thể tích dung dịch NaOH cần dùng.

Học sinh không sử dụng tài liệu

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11-Dao Duy Tu-da.docx

Hóa 11-Dao Duy Tu-de.docx

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *