0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hoa Lư

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hoa Lư

TRƯỜNG THCS- THPT HOA LƯ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NH 2017-2018

Tổ : Hóa Học Môn: Hóa học – Khối lớp 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề gồm 1 trang

PHẦN 1: DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH KHỐI 11.

Câu 1(2,0 điểm): Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

CaC2 C2H2 C4H4 Buta-1,3-đien Cao su Buna.

Câu 1 (2,0 điểm):Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biết các chất mất nhãn đựng riêng biệt sau:

stiren, ancol etylic, benzen.

Câu 3(2,0 điểm): Cho 12,0 gam ancol A no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với kim loại Natri. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hidro (đktc).

a. Xác định CTPT của A.

b. Viết CTCT và gọi tên các ancol đó.

PHẦN 2: PHẦN RIÊNG:

DÀNH CHO LỚP 11A2

Câu 4(2,0 điểm): Điều chế các chất:P.E và Benzentừ Metan.

Câu 5(2điểm): Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí X gồm etilen (C2H4) và propin (C3H4) trong khí oxi. Sau phản ứng thu được 29,12 lít khí Cacbonic (CO2). Tính % thể tích và % khối lượng các chất trong X. Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

DÀNH CHO LỚP 11A1 VÀ LỚP 11A3

Câu 6: (2,0 điểm):

1) Nêu hiện tượng và viết phương trình khi cho: Glyxerol (C3H5(OH)3) vào Cu(OH)2.

2) Viết phương trình phản ứng điều chế: Pôli Etilen (P.E) từ butan

Câu 7 (2 điểm): Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và 1 anken. Cho 11,0 gam X tác dụng vừa đủ với 64 gam brom. Còn nếu dẫn 11,0 gam X vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 24 gam kết tủa.

a. Xác định CTPT của anken trong X.

b. Để đốt cháy hết lượng khí X trên thì cần thể tích không khí (đktc) là bao nhiêu. Biết trong không khí oxi chiếm 20% thể tích.

(Cho: C = 12; H = 1, O = 16; Ca = 40; Br = 80; Ba = 137; Ag = 108; N = 14; Na = 23; K = 39)

—– HẾT —–

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NH 2017-2018

MÔN HÓA . LỚP 11

Nếu học sinh trình bày bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu nội dung cơ bản như trong hướng dẫn chấm vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định .

Đề chính thức

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

2,0điểm

Mỗi ý đúng 0,5 x 4

Nếu thiếu số oxi hóa hoặc điều kiện -1/2 số điểm của ý.

2,0

Câu 2

2,0điểm

– Dùng dd Na => sủi bọt khí => C2H5OH

– Dùng dd Br2 => mất màu dd brom => stiren (C6H5CH=CH2)

Còn lại benzen không hiện tượng

– Viết phương trình đúng 0,5 x 2

Nếu thiếu cân bằng -1/2 số điểm của phương trình

(Nếu học sinh làm theo cách khác, đúng vẫn chấm đủ điểm)

0,5

0,5

0,5×2

Câu 3

2,0điểm

nH2 = 0,1 mol

CnH2n + 1 OH + Na → CnH2n + 1 Ona + ½ H2

Theo phương trình

 

0,25

0,25

0,5

0,5

CH3 – CH2 – CH2 – OH ( propan – 1 – ol)

CH3 – CH(OH) – CH3 (Propan – 2 – ol)

0,25

0,25

Câu 4

2 điểm

CH4C2H2C2H4P.E

CH4C2H2C6H6

Mỗi pt đúng 0,5×4 ( pt 1và 4 tính 1 pt)

2,0 đ

Câu 5

2 điểm

nX = 0,5 mol; nCO2 = 1,3 mol

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

x → 2x

C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O

y → 3y

 

%V(C2H4) = 40% → %V (C3H4) = 60%

 

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

Câu 6

2 điểm

a) Hiện tượng: dung dịch chuyển từ không màu sang xanh lam.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

b) 2 phương trình 0,5đx2 = 1đ

Nếu thiếu cân bằng hoặc đk -1/2 số điểm của phương trình

0,5

0,5

0,5×2

Câu 7

2 điểm

nBr2 = 0,4 mol; n↓ = 0,1 mol,

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

0,1 ← 0,1

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

0,1 → 0,2

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

0,2 ← 0,2

 

0,1.26 + 14n.0,2 = 11 → n = 3

C3H6

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

0,1 →0,25

C3H6 + 9/2O2 → 3CO2 + 3H2O

0,2 →0,9

 

0,25

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11-Hoa Lu-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *