0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hoa Sen

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hoa Sen

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM HCM

KIỂM TRA HỌC KÌ II

– NĂM HỌC: 2017 – 2018

TRƯỜNG THCS – THPT HOA SEN

MÔN:

HÓA HỌC

KHỐI: 11

THỜI GIAN:

45

phút(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1.(1,0 điểm) Cho biết những chất nào sau đây là ancol ?

C2H5OH, C6H5OH, CH2=CH-CH3, CH2=C(OH)-CH3, C6H5CH2OH, CH2=CH-CH2OH, CH3OH.

Câu 2.(1,0 điểm) Viết công thức cấu tạo của ankan có công thức phân tử C5H12.

Câu 3.(1,0 điểm) Gọi tên hợp chất có công thức cấu tạo sau: CH2=CH-CH(CH3)-CH3.

Câu 4.(1,0 điểm) Viết công thức cấu tạo của chất có tên gọi: 2-metylbutan-1-ol.

Câu 5.(1,0 điểm) Hoàn thành phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a) CH≡CH3 + AgNO3 + NH3

b) C2H5OH + CH3COOH →

Câu 6.(1,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học em hãy nhận biết các chất khí sau:

Etan, etilen, propin, cacbonic.

Câu 7.(1,0 điểm) Tìm công thức phân tử của ankin A biết tỷ khối hơi của A so với khí O2 là 1,25.

Câu 8.(1,0 điểm) Cho 2,4 gam ankan X tác dụng vừa đủ với 3,36 lít khí Cl2 ( đktc) trong điều kiện chiếu sáng thu được 1 monoclorua. Tìm công thức phân tử của X.

Câu 9.(1,0 điểm)

Quan sát hình vẽ thí nghiệm, em hãy cho biết thí nghiệm ở hình bên điều chế hydrocacbon nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 10.(1,0 điểm) Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp A gồm metan, etilen, axetilen qua dung dịch Br2 thấy có 3,36 lít khí thoát ra. Cũng cho toàn bộ hỗn hợp A trên tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 / NH3 thấy xuất hiện 48 gam kết tủa vàng. Tính % khối lượng từng khí trong hỗn hợp A.

(C =12; H=1; O=16; Ag =108; N=14; Cl=35,5; Br=80)

—-HẾT—-

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên học sinh: …………………………………….. Số báo danh:………………..

Chữ kí của giám thị 1: ……………………………… Chữ kí của giám thị 2:……..……………..

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11-HOASEN-DA

HOA 11-HOASEN-DE

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *