0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Thái Bình

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Thái Bình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: HÓA HỌC – Khối 11

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:……………………………………………………………………..

Câu 1. (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện
phản ứng, nếu có)

Câu 2. (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất mất nhãn sau:

ancol metylic, phenol, glixerol, andehit axetic.

Câu 3. (1,0 điểm) Chất X có công thức phân tử là C3H8O. Hãy xác định CTCT, đọc tên của X và viết các phản ứng xảy ra của X biết rằng:

 • X tác dụng với Na giải phóng khí H2

 • X bị oxi hóa bởi CuO đun nóng tạo andehit

Câu 4. (3,0 điểm) Cho 23,4 (g) hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic tác dụng với Na dư thì thu được 3,36 (l) khí H2 (đktc).

 1. Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

 2. Cho 11,7 (g) hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch brom dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Câu 5. (2,5 điểm) Cho 8,8 (g) một andehit no, đơn chức, mạch hở (khác HCHO) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng thu được 43,2 (g) Ag.

 1. Xác định CTPT của andehit trên

 2. Đốt cháy hoàn toàn lượng andehit trên, dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Cho nguyên tử khối của: C=12; H=1; O=16; Ca=40; Br=80; Ag=108

DÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN HÓA – KHỐI 11 – NĂM HỌC 2017-2018

Câu

Đáp án chi tiết ( tham khảo)

Điểm

Câu 1.
(1,5 điểm)

 1.  
 2. C2H5OH +CuOCH3CHO+Cu+ H2O
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 • Mỗi phương trình 0,25
 • Sai cân bẳng hay điều kiện trừ nửa số điểm

Câu 2
(2 điểm)

 • Phương pháp đúng
 • Phương trình đúng

0,5
0,5 x 3 = 1,5

Câu 3

(1 điểm)

CTCT của C3H8O là: (propanol)

 1.  
 2.  

0,5

0,25

0,25

Câu 4.
(3 điểm)

 1.  

Gọi x, y lần lượt là số mol của phenol và ancol etylic

Theo đề bài ta có hệ phương trình sau:

 (mol)

Vậy

 •  
 •  
 1. Trong hỗn hợp X chỉ có phenol tác dụng với dung dịch brom dư để thu được kết tủa.

Trong 23,4 (g) hỗn hợp X có 0,2 mol phenol

 • Vậy trong 11,7 (g) hỗn hợp X có 0,1 mol phenol

0,1 0,1 (mol)

0,25

0,25

0,25

0,5

Câu 5.
(2,5 điểm)

 1. Gọi CTPT của andehit no đơn chức là RCHO
  (Với R là C
  nH2n+1 , n>0)

0,2 0,4

 • = 44 – 29 =15
 • R là CH3

CTPT của andehit là CH3CHO (hay C2H4O)

b.

0,25

0

0,5

,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa Hoc 11 – Nguyen Thai Binh – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *