0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Long Thới

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Long Thới

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017 – 2018

Môn Hóa 11

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: (1,5 điểm )Thực hiện chuỗi phản ứng:

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → anđehit axetic ancol etylic axit axetic → etylaxetat

Câu 2: (2 điểm) Viết phương trình điều chế:

Từ natriaxetat và các chất vô cơ cần thiết viết phương trình điều chế T.N.B (Trinitrobenzen)

Câu 3: (1,5 điểm) Hoàn thành phương trình

a) Benzen + Cl2 (ánh sáng tỉ lệ 1:3) tạo thuốc trừ sâu

b) Toluen + dung dịch KMnO4

c) Stiren + Br2 (1 : 1)

Câu 4: (2 điểm) Dùng phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng sau

glixerol, đietylete, anđehit axetic, axit axetic, phenol

Câu 5: (3 điểm) Cho 3,52 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic, phenol, axit axetic phản ứng vừa đủ với

300 ml dung dịch KOH 0,1M. Mặt khác cho 3,52 gam hỗn hợp X trên tác dụng với kim loại Na thu được 0,672 lít khí (đktc).

a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

b) Cho hỗn hợp X trên vào dung dịch K2CO3 dư thì thể tích khí CO2 (đtkc) thu được bao nhiêu

Cho C = 12, H = 1, O = 16

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA HOC 11 – LONG THOI – DA

HOA HOC 11 – LONG THOI – DE

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *