0

Hòa tan hoàn toàn 17,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% về khối lượng)

Hòa tan hoàn toàn 17,44 gam hn hp X gm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% vkhi lưng)

 

Hòa tan hoàn toàn 17,44 gam hn hp X gm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% vkhi lưng) trong dung dch chứa 0,804 mol HNO3 loãng (dư 20% so với lượng cần cho phản ứng), kết thúc c phn ng thu đưc dung dch Y và V lít (đktc) hn hp khí Z gm N2 và N2O (tỷ lệ số mol tương ứng là 2:3). Cho dung dch NaOH ti dư vàoY ri đun nóng, không có khí thoát ra. Giá trị của V là

A. 0,56. B. 0,448 . C. 1,39. D. 1,12 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 THPT chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ, năm 2015)

Lời giải

Hòa tan hoàn toàn 17,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% về khối lượng)

 

Xem thêm

 

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *