dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Ma trận đề tham khảo môn Toán 2022

Ma trận đề tham khảo môn Toán 2022

Dưới đây là Ma trận đề tham khảo môn Toán 2022. Lời giải chi tiết mời Thầy cô và các em xem trong bài Đề minh họa thi TN THPT 2022 môn Toán file word

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Lớp Chủ đề Nội dung kiến thức Câu trong đề MH Mức độ Tổng dạng Tổng Chương
NB TH VD VDC
11 Tổ hợp – xác suất Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp C20 1 1 3
Cấp số cộng, cấp số nhân C26 1 1
Xác suất C37 1 1
Hình học không gian Góc C32 1 1 2
Khoảng cách C36 1 1
Tổng phần kiến thức lớp 11   2 3     5  
12 Đạo hàm và ứng dụng Đơn điệu của HS C23,30 1 1 2 10
Cực trị của HS C6,28 2 2
Min, Max của hàm số C29,50 1 1 2
Đường tiệm cận C16 1 1
Khảo sát và vẽ đồ thị C3,18 1 1 2
Tương giao C40 1 1
Hàm số mũ – Logarit Lũy thừa – mũ – Logarit C9,17,31 1 2 3 8
HS Mũ – Logarit C22 1 1
PT Mũ – Logarit C10 1 1
BPT Mũ – Logarit C7,39,48 1 1 1 3
Số phức Định nghĩa và tính chất C1,15 1 1 2 6
Phép toán C12,35 2 2
PT bậc hai theo hệ số thực C43 1 1
Min, Max của mô đun số phức C44 1 1
Nguyên Hàm – Tích Phân Nguyên hàm C5,27,41 1 1 1 3 8
Tích phân C11,25,33 2 1 3
Ứng dụng TP tính diện tích C45 1 1
Ứng dụng TP tính thể tích
Khối đa diện Đa diện lồi – Đa diện đều 3
Thể tích khối đa diện C8,21,42 2 1 3
Khối tròn xoay Khối nón C47 1 1 2
Khối trụ C24 1 1
Khối cầu C4 1 1
Giải tích trong không gian Phương pháp tọa độ C14 1 1 8
Phương trình mặt cầu C2 1 1 2
Phương trình mặt phẳng C13,34 1 1 2
Phương trình đường thẳng C19,38,46 1 1 1 3
Tổng phần kiến thức lớp 12   18 15 7 5  
TỔNG   20 18 7 5 50  
Tỉ lệ   40% 36% 14% 10% 100%  

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *