Tag đề minh họa

Giải chi tiết đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

Giải chi tiết đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa (Lời giải) Câu 41: Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?      A. KCl.                           B. NaCl.                       C. NaClO.                         D. NaOH. (Lời giải)…

Đề tham khảo 2021 của BGD

đề tham khảo 2021 (đề minh họa tốt nghiệp thpt của bgd)

Đề tham khảo 2021 của BGD Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đề tham khảo 2021, đề minh họa 2021) của 7 môn: Toán…