Nung 5,92 gam Mg(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được m gam chất rắn

Nung 5,92 gam Mg(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 600 ml dung dịch Y có pH=1. Giá trị của m là

A. 2,68.                               B. 1,60                                C. 1,20.                               D. 3,16.

Đây là 1 câu trong đề thi thử lần 1 năm 2023 của sở GD Nam Định

Các thầy cô và các em có thể xem đầy đủ cả đề tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa sở GD Nam Định lần 1 và lời giải

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *