dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

PPCT hóa 11 cánh diều không có chuyên đề

PPCT hóa 11 cánh diều không có chuyên đề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC 11

(Bộ sách Cánh Diều – Nxb Đại học Sư Phạm)

TuầnSố tiếtTên bài học
                                                       HỌC KÌ I
1Chủ đề 1. Cân bằng hoá học (9 tiết)
2Bài 1. Khái niệm về cân bằng hoá học
21Bài 1. Khái niệm về cân bằng hoá học
1Bài 2. Sự điện li của dung dịch trong nước. Thuyết Bronsted – Lowry về acid – base
32Bài 2. Sự điện li của dung dịch trong nước. Thuyết Bronsted – Lowry về acid – base (tiếp theo)
42Bài 3. pH cảu dung dịch. Chuẩn độ acid – base
51Ôn tập Chủ đề  1
Chương 2. Nitrogen và sulfur (10 tiết)
1Bài 4. Đơn chất nitrogen
62Bài 5. Một số hợp chất quan trọng của nitrogen.
72Bài 5. Một số hợp chất quan trọng của nitrogen (tiếp theo)
82Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide
92Bài 7. Sulfuric acid và muối sulfate
101Ôn tập Chủ đề  2
1Ôn tập kiểm tra giữa kì 1
111Kiểm tra giữa kì 1
Chương 3. Đại cương hoá học hữu cơ (10 tiết)
1Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
121Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
1Bài 9. Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ
132Bài 9. Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ (tiếp theo)
142Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
152Bài 11. Cấu tạo hoá học của hợp chất hữu cơ
161Ôn tập Chủ đề  3
Chương 4. Hydrocarbon (12 tiết)
1Bài 12. Alkane
172Bài 12. Alkane (tiếp theo)
181Ôn tập học kì I
1Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
192Bài 13. Hydrocarbon không no
202Bài 13. Hydrocarbon không no (tiếp theo)
  211Bài 13. Hydrocarbon không no (tiếp theo)
1Bài 14. Arene (Hydrocarbon thơm)
222Bài 14. Arene (Hydrocarbon thơm) (tiếp theo)
231Ôn tập Chủ đề  4
Chương 5. Dẫn xuất halogen – Alcohol – Phenol (10 tiết)
1Bài 15. Dẫn xuất halogen
242Bài 15. Dẫn xuất halogen (tiếp theo)
252Bài 16. Alcohol
262Bài 16. Alcohol (tiếp theo)
272Bài 17. Phenol
281Ôn tập Chủ đề 5
1Ôn tập kiểm tra giữa kì II
    291Kiểm tra giữa kì II
Chương 6. Hợp chất carbonyl (Aldehyde – Ketone) – Carboxylic acid (11 tiết)
1Bài 18. Hợp chất carbonyl
302Bài 18. Hợp chất carbonyl (tiếp theo)
312Bài 18. Hợp chất carbonyl (tiếp theo)
322Bài 19. Carboxylic acid
332Bài 19. Carboxylic acid (tiếp theo)
341Bài 19. Carboxylic acid (tiếp theo)
1Ôn tập Chủ đề 6
351Ôn tập học kì II
1Kiểm tra học kì II

O2 Education gửi các thầy cô link download

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *