dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

PPCT hóa 11 KNTT có chuyên đề học tập

PPCT hóa 11 KNTT có chuyên đề học tập

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 – MÔN HÓA HỌC

Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống

(DÀNH CHO LỚP HỌC CHUYÊN ĐỀ)

TuầnTiếtNội dung bài học
  Chương 1: Cân bằng hoá học
 11Bài 1: Khái niệm về cân bằng hoá học
 2Bài 1: Khái niệm về cân bằng hoá học
 3Bài 1: Khái niệm về cân bằng hoá học
 24Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước
 5Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước
 6Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước
 37Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước
 8Bài 3: Ôn tập chương 1
 Chương 2: Nitrogen – sulfur
 9Bài 4: Nitrogen
 410Bài 5: Ammonia – Muối ammonium
 11Bài 5: Ammonia – Muối ammonium
 12Bài 6: Một số hợp chất của nitrogen với oxygen
513Bài 6: Một số hợp chất của nitrogen với oxygen
 CĐ-T1Bài 1: Giới thiệu chung về phân bón
CĐ-T2Bài 1: Giới thiệu chung về phân bón
 614Bài 7: Sulfur và sulfur dioxide
15Bài 7: Sulfur và sulfur dioxide
 16Ôn tập giữa HK1 
717Ôn tập giữa HK1  
 18Kiểm tra giữa HK1
19Bài 8: Sulfuric acid và muối sulfate
820Bài 8: Sulfuric acid và muối sulfate
 21Bài 9: Ôn tập chương 2
 CĐ-T3Bài 2: Phân bón vô cơ
9CĐ-T4Bài 2: Phân bón vô cơ
 CĐ-T5Bài 2: Phân bón vô cơ
 CĐ-T6Bài 2: Phân bón vô cơ
10CĐ-T7Bài 3: Phân bón hữu cơ
 CĐ-T8Bài 3: Phân bón hữu cơ
 CĐ-T9Bài 3: Phân bón hữu cơ
11CĐ-T10Bài 3: Phân bón hữu cơ 
 Chương 3: Đại cương về hoá học hữu cơ
22Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
23Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
 1224Bài 11: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
 25Bài 11: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
 26Bài 12: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 1327Bài 12: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 28Bài 13: Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ
 29Bài 13: Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ
 1430Bài 14: Ôn tập chương 3
  Chương 4: Hydrocarbon
 31Bài 15: Alkane
 32Bài 15: Alkane
1533Bài 15: Alkane
 34Bài 15: Alkane
CĐ-T11Bài 7. Nguồn gốc dầu mỏ. Thành phần và phân loại dầu mỏ
 16CĐ-T12Bài 7. Nguồn gốc dầu mỏ. Thành phần và phân loại dầu mỏ
 CĐ-T13Bài 8. Chế biến dầu mỏ
 CĐ-T14Bài 8. Chế biến dầu mỏ
1735Ôn tập HK 1
 36Ôn tập HK 1
 37Kiểm tra HK 1
18CĐ-T15Bài 8. Chế biến dầu mỏ
 CĐ-T16Bài 8. Chế biến dầu mỏ
 39Bài 16: Hydrocarbon không no
  HỌC KỲ 2
1940Bài 16: Hydrocarbon không no
41Bài 16: Hydrocarbon không no
 42Bài 16: Hydrocarbon không no
2043Bài 17: Arene (Hydrocarbon thơm)
 44Bài 17: Arene (Hydrocarbon thơm)
45Bài 18: Ôn tập chương 4
 21CĐ-T17Bài 9. Ngành sản xuất dầu mỏ trên thế giới và Việt Nam
CĐ-T18Bài 9. Ngành sản xuất dầu mỏ trên thế giới và Việt Nam
 CĐ-T19Bài 9. Ngành sản xuất dầu mỏ trên thế giới và Việt Nam
2246Ôn tập Giữa HK2
 47Ôn tập Giữa HK2
 48Kiểm tra giữa HK2
23CĐ-T20Ôn tập chuyên đề 3
  Chương 5: Dẫn xuất halogen – Alcohol – Phenol
 49Bài 19: Dẫn xuất halogen
50Bài 19: Dẫn xuất halogen
 2451Bài 20: Alcohol
52Bài 20: Alcohol
 53Bài 20: Alcohol
2554Bài 20: Alcohol
 55Bài 21: Phenol
56Bài 21: Phenol
 2657Bài 22: Ôn tập chương 5
 58Bài 22: Ôn tập chương 5
  Chương 6: Hợp chất carbonyl – Carboxylic acid
 58Bài 23: Hợp chất carbonyl
2759Bài 23: Hợp chất carbonyl
 60Bài 23: Hợp chất carbonyl
61Bài 23: Hợp chất carbonyl
 2862Bài 24: Carboxylic acid
63Bài 24: Carboxylic acid
 64Bài 24: Carboxylic acid
2965Bài 24: Carboxylic acid
 66Bài 25: Ôn tập chương 6
 67Bài 25: Ôn tập chương 6
30CĐ-T21Bài 4. Tách tinh dầu từ các nguồn gốc tjaor mộc tự nhiên
 CĐ-T22Bài 4. Tách tinh dầu từ các nguồn gốc tjaor mộc tự nhiên
 CĐ-T23Bài 4. Tách tinh dầu từ các nguồn gốc tjaor mộc tự nhiên
31CĐ-T24Bài 4. Tách tinh dầu từ các nguồn gốc tjaor mộc tự nhiên
 CĐ-T25Bài 4. Tách tinh dầu từ các nguồn gốc tjaor mộc tự nhiên
 CĐ-T26Bài 5. Chuyển hóa chất béo thành xà phòng
32CĐ-T27Bài 5. Chuyển hóa chất béo thành xà phòng
 CĐ-T28Bài 5. Chuyển hóa chất béo thành xà phòng
 CĐ-T29Bài 5. Chuyển hóa chất béo thành xà phòng
33CĐ-T30Bài 5. Chuyển hóa chất béo thành xà phòng
 CĐ-T31Bài 6. Điều chế glucosamin hydrocholoride từ vỏ tôm
 CĐ-T32Bài 6. Điều chế glucosamin hydrocholoride từ vỏ tôm
34CĐ-T33Bài 6. Điều chế glucosamin hydrocholoride từ vỏ tôm
CĐ-T34Bài 6. Điều chế glucosamin hydrocholoride từ vỏ tôm
 CĐ-T35Ôn tập chuyên đề 2
3568Ôn tập HK2
 69Ôn tập HK2
 70KIỂM TRA HK2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link downloadMời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 12


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *