dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học

SKKN Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, những thách thức trên
đường tiến vào thế kỉ XXI bằng đua tranh trí tuệ đang đòi hỏi đổi mới giáo dục,
trong đó có sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy học nhằm đào tạo lớp người
mới năng động, sáng tạo, đủ sức giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn
phát triển của đất nước.
Ở trường tiểu học, ngoài hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động ngoài
giờ lên lớp cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với
thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Đây là hoạt động
giáo dục được thực hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế hoạch của nhà
trường, nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu
đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội đối với thế hệ trẻ.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện, rèn luyện thể chất, mở rộng và nâng cao hiểu biết cho các em, giúp
học sinh bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đã được học trên lớp; giúp
các em có những hiểu biết mới về thế giới xung quanh; giúp các em biết vận
dụng những tri thức đã học để giải quyết các vấn đề do thực tiễn đời sống đặt ra.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện trong suốt năm học
và cả khi nghỉ hè, ở mọi nơi, mọi lúc. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc
tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh về văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao, vui chơi giải trí,.. để giúp các em hình thành và phát triển nhân cách đạo
đức, năng lực, sở trường, bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực, tính năng động,
sáng tạo, sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường,
của lớp vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân.
Việc chỉ đạo hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học góp
phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học, góp phần hình thành những cơ sở ban
đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện, hài hòa của học sinh; củng cố,
khắc sâu và phát triển những kiến thức về Tự nhiên – Xã hội và con người phù
hợp với lứa tuổi tiểu học; bước đầu hình thành cho các em năng lực thực tiễn,
năng lực hoạt động chính trị – xã hội, năng lực thích ứng, năng lực hòa nhập; hình
thành cho học sinh các phẩm chất quan trọng như: Tinh thần đồng đội, tính mạnh
dạn, tự tin, tự trọng, kỉ luật, trách nhiệm, nhân ái, khoan dung, cảm thông, chia sẻ,
trung thực, hợp tác nhóm, yêu lao động,…và phát triển ở học sinh các kỹ năng hoạt
động tập thể và các kỹ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi.
3
Làm thế nào để triển khai các hoạt động ngoài giờ trong nhà trường Tiểu
học đạt hiệu quả cao? Để đạt được yêu cầu thì đòi hỏi người quản lí giáo dục phải
quan tâm đến việc chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, một
hoạt động có vai trò quyết định đến kết quả giáo dục đào tạo của nhà trường.
Chính vì thế là một Phó hiệu trưởng nhà trường tôi thiết nghĩ việc chỉ đạo các
hoạt động ngoài giờ trong nhà trường tiểu học là một việc làm rất thiết thực
và cần phải thực hiện chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có nội dung,
kế hoạch, biện pháp và các phương pháp đa dạng phong phú, chỉ đạo một cách
đúng đắn có sáng tạo, phải có những biện pháp tối ưu nhất để đưa các hoạt động
của nhà trường tới những thắng lợi.
Để thực hiện được điều đó, bản thân tôi đã trăn trở, suy nghĩ và tìm hiểu,
nghiên cứu xây dựng kế hoạch cụ thể có thể thực hiện được để chỉ đạo bồi dưỡng
tập thể giáo viên trường mình tham gia tích cực vào việc triển khai và thực hiện các
hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh ở trường Tiểu học một cách hiệu quả nhất.
Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: “ Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
ở trường tiểu học” để nghiên cứu.
* Thực trạng việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
trong trường tiểu học Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
1. Những thuận lợi
– Trường Tiểu học Liêm Hải luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Phòng
GD-ĐT Trực Ninh, sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương.
Trường chúng tôi nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc
của huyện.
– Các tổ chức đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường nhiệt tình hỗ trợ
cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.
– Chi bộ và các đoàn thể nhà trường đều là những cơ sở vững mạnh, tạo
điều kiện thúc đẩy các hoạt động giáo dục của nhà trường ngày một đi lên.
– Đội ngũ giáo viên đều có ý thức về nghề nghiệp, tâm huyết, nhiệt tình với
nghề. Đặc biệt có ý thức thi đua rất cao và ham học hỏi. Cả tập thể sư phạm đoàn
kết, thống nhất hết lòng chăm lo, dạy dỗ học sinh.
– Học sinh Liêm Hải hiếu học, chăm ngoan, lễ phép, luôn ý thức vươn lên
đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
– Một số năm gần đây, đặc biệt năm học 2019-2020 thực hiện sự chỉ đạo của
ngành, trường Tiểu học Liêm Hải đã thực sự quan tâm và chú trọng đến việc triển
khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao.
2. Những khó khăn
4
Hiện nay hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở hầu hết các trường tiểu
học chưa thực sự được coi trọng, chủ yếu dựa trên hướng dẫn chỉ đạo của ngành
về việc thực hiện các phong trào, hội thi, giao lưu. Thực tế các nhà trường chưa
thực sự tự mình có thể triển khai các hoạt động ngoài giờ một cách thường xuyên
và còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
– Riêng trường Tiểu học Liêm Hải thì việc giáo dục các hoạt động ngoài giờ
lên lớp luôn được triển khai và thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc và
theo kế hoạch, bước đầu đạt kết quả khả quan. Bên cạnh những kết quả trên vẫn còn
một số giáo viên nhận thức chưa đầy đủ nên còn coi nhẹ hoạt động này và chỉ tập
trung vào việc giáo dục học sinh qua hình thức học trên lớp. Có những giáo viên lập
kế hoạch hoạt động còn sơ sài, nắm chưa vững phương pháp tổ chức các hoạt
động, hoặc phương pháp còn cứng nhắc, dập khuôn máy móc, thiếu sự linh hoạt
sáng tạo trong việc tổ chức các hình thức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp cho
học sinh nên đạt hiệu quả giáo dục chưa cao.
– Còn một số giáo viên chưa thực sự chú trọng đến việc giáo dục cho học sinh
bằng các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ít hướng dẫn các em áp dụng kiến thức của
từng bài học vào thực tế cuộc sống, học chưa đi đôi với hành. Học sinh còn thụ động
trong các hoạt động giáo dục tập thể do trường lớp tổ chức, chưa mạnh dạn tự tin khi
phát biểu ý kiến hoặc tham gia các trò chơi, tham gia các hoạt động tập thể.
– Giáo viên chủ nhiệm chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp một cách cụ thể theo hàng tháng, hàng tuần, mà thường xây dựng
chung chung. Kế hoạch chuyên môn chưa phù hợp với đặc điểm tình hình riêng của
lớp mình, ít quan tâm và đầu tư công sức vào các hoạt động đó. Họ coi đó là nhiệm
vụ của tổ chức đoàn thể như Đoàn, Đội.
– Nội dung và hình thức hoạt động được lặp đi lặp lại theo hàng năm, chưa
phong phú mới lạ, nên chưa thực sự mang lại hiệu quả, hoạt động còn mang tính
hình thức, đơn điệu, chưa có chiều sâu, cứng nhắc, chưa thực sự đáp ứng được nhu
cầu thực tế, không tạo động lực thúc đẩy giáo dục, học sinh không tham gia đầy đủ
các hoạt động hoặc tham gia một cách thụ động.
– Việc tuyên truyền phối hợp các lực lượng xã hội của một số giáo viên còn
hạn chế, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và đồng bộ. Mọi hoạt động
giáo dục hầu hết chỉ được thực hiện trong nội bộ nhà trường. Học sinh ít được đi
thăm quan dã ngoại, ít được trải nghiệm thực tế ngoài nhà trường do nguồn kinh phí
hạn hẹp chưa thu hút được sự quan tâm ủng hộ của các nhà hảo tâm, các lực lượng
xã hội mà chủ yếu do phụ huynh học sinh đóng góp, dẫn đến việc thực hiện các hoạt
động ngoài giờ lên lớp đạt kết quả chưa cao.
– Một số học sinh do điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình, thiếu sự quan
tâm chăm sóc của phụ huynh. Cha mẹ và bản thân các em còn xem nhẹ về tầm quan
5
trọng của việc cho con em tham gia tích cực các hoạt động ngoài giờ lên lớp, thường
chỉ quan tâm đến kết quả học các môn văn hoá như Toán, Tiếng Việt. Điều đó ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục của hoạt động ngoài giờ lên lớp.
– Đầu năm học 2019- 2020 tôi đã khảo sát tình hình thực tế về kết quả các hoạt
động ngoài giờ lên lớp của những năm học trước, thăm dò thái độ tâm tư nguyện vọng
của học sinh các lớp và trao đổi với một số giáo viên chủ nhiệm trong việc lên kế
hoạch triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để nắm bắt tình hình thực tế.
Từ đó có biện pháp cụ thể trong việc chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
trong nhà trường đạt kết quả cao. Cụ thể: kết quả khảo sát tháng 8/2019 tại trường
Tiểu học Liêm Hải như sau:

Khối/TS/ Đặc
điểm nổi bật
SL/% học sinh thích
tham gia các
HĐNGLL
SL/% học sinh tham gia
thụ động HĐNGLL theo
hướng dẫn của giáo viên
SL/% học sinh không
thích hoặc không
tham gia các
HĐNGLL
Đặc điểm nổi
bật
Học sinh mạnh dạn,
tự tin, có kỹ năng
sống, tích cực, hứng
thú, thích khám phá
trong các hoạt động
ngoài giờ lên lớp.
Học sinh tham gia đầy
đủ các hoạt động của
trường, của lớp, nhưng
thái độ không hào hứng,
chỉ thực hiện các nhiệm
vụ theo yêu cầu của giáo
viên, kỹ năng sống còn
hạn chế.
Học sinh nhút nhát, tự
ti, chưa mạnh dạn
trong giao tiếp, lười
tham gia các hoạt
động ngoài giờ lên
lớp, kỹ năng sống còn
hạn chế, khó đạt được
yêu cầu của giáo viên.
Khối 1: 20995 = 45,5 %65 = 31,1 %49 = 23,4 %
Khối 2: 237100 = 42,2 %95 = 40,1 %42 = 17,7 %
Khối 3: 16875 = 44,6 %67 = 39,9 %26= 15,5 %
Khối 4: 17272 = 41,9 %75= 43,6%25 = 14,5 %
Khối 5: 16475 = 45,7 %70 = 42,6 %19 = 11,7 %
Tổng: 950417 = 43,9 %372 = 39,2 %161 = 16,9 %

II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến
6
Qua việc thực hiện, áp dụng những kinh nghiệm: Chỉ đạo các hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Liêm Hải năm học 2019 – 2020 tôi thấy
bước đầu đã đạt được kết quả khả quan về chất lượng giáo dục của các hoạt động
ngoài giờ lên lớp trong nhà trường. Cụ thể:
– Về nhận thức: Đa số cán bộ quản lí và giáo viên đã hiểu đúng về vai trò, tầm
quan trọng của hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.
– Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp: 100% các lớp đảm bảo đúng thời
lượng theo quy định, một số lớp đã triển khai khá đầy đủ nội dung, có hình thức
tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp khá phong phú, phù hợp với điều kiện của
trường. Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp bước đầu góp phần nâng cao chất
lượng các môn học, giúp học sinh tự tin, mạnh dạn, tích cực tự giác và linh hoạt
trong việc tham gia vào các hoạt động học tập, hoạt động chính trị – xã hội.
– Công tác quản lí, chỉ đạo
+ Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lí, giáo viên về hoạt động
ngoài giờ lên lớp.
+ Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên tới cán bộ, giáo viên.
+ Thường xuyên kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, định hướng cho việc
thực hiện đúng các quy định về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Năm học 2019 – 2020 việc quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động ngoài
giờ lên lớp trong nhà trường tiểu học ngày càng được các cấp các ngành. Đặc biệt
cấp Tiểu học quan tâm trú trọng và triển khai rộng rãi tới các nhà trường, cùng với
việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này cho nên chất lượng các hoạt động ngoài
giờ trường tôi được nâng lên rõ rệt. Song kết quả đó chưa phải là điểm dừng, việc
tổ chức các hoạt động ngoài giờ trong nhà trường cần phải được quan tâm và
tiến hành thường xuyên thì mới duy trì được chất lượng giáo dục học sinh thông
qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp một cách toàn diện và bền vững.
2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến
Trong năm học 2019- 2020, tôi tiếp tục bổ sung, điều chỉnh tính thực thi
của sáng kiến, bổ sung các biện pháp, giải pháp của sáng kiến một cách cụ thể
hơn, chi tiết hơn để nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong
nhà trường ở mức độ cao hơn nữa.
* Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên và học sinh từ khối 1 đến khối 5
trường Tiểu học Liêm Hải và một số trường trong huyện; trong đó, người giáo
viên là trung tâm, nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh thực
hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường một cách có hiệu quả,
mang lại tính khả thi cho đề tài này.
7
* Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường
Tiểu học.
* Phương pháp nghiên cứu
a. Nghiên cứu tài liệu tham khảo về nội dung, phương pháp chỉ đạo các
hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học; nội dung tập huấn về triển khai các
hoạt động ngoài giờ lên lớp của Phòng, Sở; tham khảo các tài liệu hướng dẫn các
hoạt động ngoài giờ lên lớp, khai thác các tư liệu, hình ảnh trên mạng Internet;…
b. Điều tra: Dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp, học sinh về những khó khăn
thuận lợi trong khi thực hiện đề tài, và hiệu quả sau khi thực hiện
c. Thực nghiệm: Triển khai đến từng khối lớp, dự giờ, thăm lớp, kiểm tra,
theo dõi, khảo sát chất lượng hiệu quả các hoạt động ngoài giờ của các lớp theo
tuần, tháng và theo kỳ, thực hiện theo những biện pháp đã đề ra trong việc áp
dụng đề tài này.
d. So sánh đối chiếu: Tổ chức so sánh đối chiếu trước và sau khi thực hiện
đề tài theo từng năm học, từng kỳ, từng tháng và từng tuần để thấy được kết quả
cũng như hạn chế nhằm tìm ra hướng điều chỉnh, khắc phục hợp lý.
* Những biện pháp chỉ đạo:
Năm học 2019- 2020, trước những kết quả khảo sát, qua trao đổi với giáo
viên, với một số các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường, qua tìm hiểu tình
hình thực tế tôi nhận thấy việc chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường
tiểu học là một việc làm thường xuyên không thể thiếu. Vấn đề này hiện nay đã
được nhiều nhà giáo dục quan tâm, nghiên cứu, còn đối với bản thân tôi chỉ là
bước đầu làm nghiên cứu khoa học giáo dục. Tôi đã tập trung nghiên cứu và áp
dụng những kinh nghiệm chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường,
đã có nhiều khả quan và đạt hiệu quả rõ rệt. Tôi không có tham vọng gì hơn là qua
quá trình dạy học và chỉ đạo thực tế về chuyên môn, cụ thể áp dụng một số kinh
nghiệm: “Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học” cho học
sinh tiểu học, tôi có dịp củng cố, nắm vững hơn về phương pháp nghiên cứu đề tài
khoa học, giúp bản thân tôi và đồng nghiệp có thêm những kinh nghiệm trong quá
trình chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học. Là một cán bộ quản lý
trong nhà trường tôi luôn nghĩ mình phải làm gì? Làm ra sao? và làm như thế nào? để
đưa hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường ngày một đi lên và đạt hiệu quả cao
nhất. Chính vì vậy mà tôi đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:
1. Muốn chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường tiểu học đạt
kết quả, người quản lý phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, nội dung, phương
pháp kết hợp với tình hình thực tế của nhà trường để tìm ra hướng chỉ đạo phù
hợp (xây dựng kế hoạch hợp lý) phân công, giao nhiệm vụ cụ thể tới tổ trưởng tổ
8
chuyên môn và từng giáo viên. Kế hoạch thống nhất và được cụ thể hoá, đưa hoạt
động này gắn kết với suốt với quá trình giảng dạy giáo dục tất cả các bộ môn.
Đây là một vấn đề quan trọng và không thể thiếu trong lĩnh vực chuyên môn.
Ngay từ trong hè Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, họp hội đồng kết hợp với
việc triển khai nhiệm vụ năm học để quán triệt tinh thần, giao nhiệm vụ, giúp
giáo viên nhận thức đúng đắn về hoạt động này.
2. Cán bộ quản lý và giáo viên cần xác định đúng về những nội dung của
hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học được thể hiện ở các loại hình
hoạt động sau:
– Hoạt động văn hóa nghệ thuật: Giới thiệu hoặc tìm hiểu các nét đẹp văn hóa,
tổ chức ngày hội văn hóa, tổ chức các buổi: Tập hát, diễn kịch về các loại hình sân
khấu như hát dân ca, hát chèo; dạy vẽ tranh, nặn tượng; tổ chức các buổi biểu diễn
văn nghệ, đọc thơ, kể chuyện; trình diễn thời trang; thi vẽ tranh, thăm quan các di
tích lịch sử – văn hóa,…
– Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao: Hướng dẫn tổ chức các trò chơi
dân gian cho học sinh ; đồng diễn thể dục nhịp điệu, earobic; các trận thi đấu thể
thao: Cầu lông, đá cầu, cờ vua, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, các môn điền kinh: chạy
ngắn, bật xa và một số các nội dung khác phù hợp từng độ tuổi của các em.
– Hoạt động thực hành khoa học- kĩ thuật; thi hỏi đáp về các hiện tượng của tự
nhiên và xã hội, sưu tầm các loại cây thuốc quý, tìm hiểu các danh nhân, các nhà
bác học, những tấm gương say mê phát minh, sáng chế, nghe nói chuyện về các
thành tựu khoa học – kĩ thuật, tham gia các câu lạc bộ, thi tìm hiểu về pháp luật, an
toàn giao thông trên mạng internet.
– Hoạt động lao động công ích; tổ chức lao động về sinh làm sạch, đẹp các
công trình văn hóa – lịch sử, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ;…
– Hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh;
– Các hoạt động mang tính xã hội: Tổ chức ủng hộ đồng bào, học sinh vùng
bão lụt; tổ chức giao lưu với học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi; tổ chức các hoạt động
từ thiện: Vòng tay bè bạn, giúp nhau cùng tiến, hưởng ứng các phong trào như tiết
kiệm năng lượng, giờ trái đất, tình yêu biển đảo, môi trường xanh, phòng chống dịch
bệnh và một số các hoạt động khác.
– Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học rất đa dạng và
phong phú, song do những yêu cầu thực tiễn mà hoạt động này được thực hiện chủ
yếu thông qua 3 hình thức tổ chức cơ bản (đã được qui định và dành thời gian
trong kế hoạch dạy học sau đây: (1).Tiết chào cờ đầu tuần; (2).Tiết hoạt động
ngoài giờ lên lớp hàng tuần, tiết hoạt động tập thể lớp cuối tuần; (3).Hoạt động
giáo dục theo chủ điểm hàng tháng, hoạt động trải nghiệm, thăm quan dã ngoại.
9
3. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp.
– Muốn tổ chức được một hoạt động thì cần phải có sự đầu tư ở một mức độ
tối thiểu nào đó, cần có đủ phương tiện, trang thiết bị, sân chơi, bãi tập, điều kiện tài
chính và lực lượng con người để thực hiện thành công hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp, đôi khi không cần tốn nhiều kinh phí mà vẫn thu được kết quả cao.
– Hoạt động thường xuyên liên tục diễn ra hàng ngày đó là hoạt động vui
chơi, tập thể dục, múa hát trong giờ ra chơi, nên sân chơi bãi tập cho học sinh là
rất cần thiết. Cần tham mưu với ủy ban nhân dân xã, hội phụ huynh làm sân chơi
phù hợp, thuận lợi trong việc xếp hàng, luyện tập. Ngoài ra cần có các khu bãi tập
riêng giành cho các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa…
– Hiện nay, đa số các trường đều đã có hệ thống âm thanh phục vụ cho các
hoạt động ngoài giờ, nhưng chất lượng âm thanh tốt dễ sử dụng góp phần không
nhỏ cho thành công các hoạt động, kể cả các hoạt động lớn như ngày khai giảng,
tổng kết, các buổi lễ kỷ niệm. Bên cạnh đó cần có các dụng cụ thể thao, cờ,
trống,.. phục vụ cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
– Đọc sách cũng là một nhu cầu cần thiết và hấp dẫn đối với học sinh tiểu
học. Trẻ rất thích đọc sách. Chính vì vậy cần xây dựng và duy trì hiệu quả thư
viện với đầy đủ sách, truyện, báo thiếu niên nhi đồng, làm tăng và phong phú các
đầu sách, tạo cơ hội cho các em được học tập, rèn luyện qua việc đọc sách.
4. Lập kế hoạch phân công người phụ trách
Nhà trường cần xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
ngay từ đầu năm học, cần lập ra kế hoạch cụ thể cho từng tuần từng tháng, từng
học kì, theo các chủ điểm trong năm học. trong năm học cần có kế hoạch cụ thể
cho từng ngày, tuần hoặc tháng làm những gì và làm như thế nào? Kế hoạch phải
được thông qua ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường và được lên lịch
theo lịch công tác của nhà trường.
– Phân công cho tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình
hình của lớp, của trường. Trong kế hoạch phải thể hiện sự phân công cụ thể cho
các thành viên, dự kiến về biện pháp thực hiện, phân công người thực hiện, điều
kiện thực hiện.
– Kế hoạch cần có sự kết hợp giữa giáo viên với tổng phụ trách đội và cần
phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, các em học sinh,
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do Bộ giáo dục quy định và kế hoạch của
Đoàn, Đội, Công đoàn.
– Kế hoạch phải xuyên suốt trong cả năm học và cả trong hè, trong đó cần
trú trọng giáo dục truyền thông và giáo dục đạo đức cho học sinh, nhất là trong giai
10
đoạn đang thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh và cuộc vận động Thiếu nhi thực hiện và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
– Để các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trở thành nề nếp, được diễn
ra thường xuyên và hiệu quả, cần phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và mang tính
khả thi. Ngoài kế hoạch chỉ đạo của ban giám hiệu, kế hoạch năm học của nhà
trường cần phân công cụ thể mảng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho
những thành viên trong ban giám hiệu hay tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm.
– Trước hết cần xác định các nội dung công việc của hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp như vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, tổ chức sinh nhật,
hưởng ứng các phong trào, hoạt động tập thể, múa hát tập thể, đồng diễn thể dục,
các hoạt động vui chơi, thể thao, các hoạt động ngoại khóa, thăm quan dã ngoại,
các hoạt động Đội, Sao nhi đồng.
– Nhà trường cần phải đầu tư xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể phù
hợp với điều kiện có sẵn của trường, từ đó chỉ đạo, phối hợp tốt các bộ phận xây
dựng chương trình cụ thể, chi tiết và phù hợp. Cần nắm vững thông tin, chọn
người có năng lực để thành lập Ban chỉ đạo. Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với các tiểu ban theo các nội dung hoạt động.
– Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao về nhận thức, kỹ năng tổ chức hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho đội ngũ. Quan tâm đến đời sống của đội ngũ,
thường xuyên động viên họ hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế phê bình, chê trách,
gây áp lực nặng nề.
– Ban chỉ đạo cần tổ chức tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, phụ huynh
học sinh nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp trong nhà trường hiện nay.
5. Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường, đẩy mạnh công tác
hướng về cộng đồng.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động phong phú, đa dạng.
muốn đạt được kết quả tốt cần có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng giáo dục cả
ở trong và ngoài nhà trường.
5.1. Trong nhà trường
– Ban giám hiệu cần phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đưa nội dung các hoạt động vào kế hoạch
năm học của trường một cách cụ thể, chi tiết. Đưa kế hoạch hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp ra bàn bạc thống nhất trong đội ngũ cán bộ cốt cán của trường
và triển khai trong hội đồng sư phạm cùng với kế hoạch nhiệm vụ năm học.
– Giáo viên chủ nhiệm phải nghiêm túc thực hiện nội dung chương trình kế
hoạch của nhà trường và của tổ chuyên môn về nội dung các tiết hoạt động ngoài
11
giờ lên lớp. Tích cực học tập nâng cao nhận thức, tầm hiểu biết và nghiệp vụ tổ
chức các hoạt động ngoài giờ bằng nhiều hình thức có thể. Tránh tình trạng giáo
viên chủ nhiệm giao phó việc quán xuyến học sinh hoàn toàn cho tổng phụ trách
Đội. Giáo viên chủ nhiệm có thể cùng tham gia với học sinh trong các hoạt động
ngoài giờ lên lớp để cùng giúp đỡ giáo dục học sinh đạt hiểu quả cao.
– Tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cùng với các đoàn thể
trong nhà trường duy trì và phát huy tốt hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp
bởi hoạt động Đội rất phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Tổng phụ trách kết
hợp với Hội đồng tự quản, với giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho học sinh tham
gia các hoạt động như hội thi “ Kể chuyện về Bác Hồ”, “Nghi thức Đội”, giao lưu
văn nghệ, các buổi lễ kỷ niệm, tham gia các hoạt động nhân đạo, tham gia trải
nghiệm, thăm quan dã ngoại,…
– Nhân viên thư viện cần kết hợp với giáo viên, Tổng phụ trách Đội giới
thiệu các loại sách mới sách hay dưới hình thức “Mỗi tuần một cuốn sách” trong
các giờ sinh hoạt cuối tuần để học sinh biết từ đó kích thích tính tò mò tìm hiểu,
nâng cao hiệu quả các giờ đọc sách trong thư viện; trực tiếp tổ chức các hội thi
tìm hiểu qua sách, báo, tài liệu có trong thư viện, các chủ đề chủ điểm dựa theo
các ngày lễ lớn trong năm và theo chủ điểm chư

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *