SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh qua ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng trong dạy học lịch sử lớp 6, 7 THCS

SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh qua ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng trong dạy học lịch sử lớp 6, 7 THCS

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *