Tag blockchain

Web3 là gì?

Web3 là gì? 3

Web3 là gì? Web 3.0 là thế hệ thứ ba của internet, đó là tầm nhìn về một Internet thông minh không máy chủ bao gồm những web phi tập trung kết nối với nhau. Một Internet nơi mà người…

NFT là gì?

NFT là gì? 4

NFT là gì? NFT xuất hiện từ năm 2012 nhưng chỉ thật sự được biết đến vào năm 2017 qua game nuôi mèo ảo Crypto Kitties. NFT vận hành chủ yếu dựa trên Blockchain, khi nền tảng này được hoàn…