TIẾNG ANH 12 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

TIẾNG ANH 12 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING Xem thêm: TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY I. TIẾNG ANH 12 UNIT 3 – VOCABULARY society (n): /səˈsaɪəti/ xã hội social (a): /ˈsoʊʃl/ thuộc về xã hội socialize (v): /ˈsoʊʃəlaɪz/ hòa đồng. xã hội hóa socialization (n): /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn/ sự hòa đồng. sự xã hội hóa … Read more

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE I. TIẾNG ANH 12 UNIT 2 – VOCABULARY diversity/dai’və:siti/ (n ) = variety (n) sự đa dạng hóa diversify /dai’və:sifai/ (v): đa dạng hóa approval/ə’pru:vəl/ (n) ≠ disapproval (n): đồng tình, không đồng tình approve /ə’pru:/ (v): chấp thuận marry … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4 ĐỀ SỐ 1 PHẦN CHUNG ( 28 câu, từ câu 1 đến câu 28 ) ( 7đ ) Câu 1: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3 ĐỀ SỐ 1 TRƯỜNG THPT ……….. TỔ HÓA – SINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II ( 2020 – 2021) Môn thi: HÓA HỌC Lớp 12 Thời gian :45 phút; không kể phát đề (Cho Al=27,Cr=52,Fe=56,Zn=65,Mg=24,K=39,Na=23,H=1,S=32,O=16,C=12,Cl=35,5). Câu 1: Quặng có hàm lượng … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn : HÓA HỌC- Lớp: 12 – Khối : KHTN Thời gian làm … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 1

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC TRƯỜNG THPT  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 THPT Phần trắc nghiệm – Thời gian làm bài: 30 phút … Read more

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2008

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2008

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2008 Sở GD&ĐT Vĩnh phúc   Đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi  lớp 12 Năm học 2007-2008 Đề thi môn: HOá HọC Dành cho học sinh THPT không chuyên ( Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề )   Câu … Read more