Tiến hành các bước thí nghiệm như sau: Bước 1: Cho một nhúm bông vào cốc đựng dung dịch H2SO4 70%

Tiến hành các bước thí nghiệm như sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

       Bước 1: Cho một nhúm bông vào cốc đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng nhẹ, đồng thời khuấy đều đến khi thu được dung dịch đồng nhất.

        Bước 2: Trung hòa dung dịch thu được bằng dung dịch NaOH 10%.

        Bước 3: Lấy dung dịch sau khi trung hòa cho vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau đó đun nóng nhẹ.

       Nhận xét nào sau đây đúng?

       1. Sau bước 3, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc.

Săn SALE Shopee ngay thôi

       2. Dung dịch thu được sau bước 2 có thể hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành sản phẩm là dung dịch màu xanh lam.

       3. Sau bước 2, nhỏ dung dịch I2 vào cốc thì thu được dung dịch có màu xanh tím.

       4. Sau bước 1, trong cốc thu được hai loại monosaccarit.

       5. Để tăng hiệu suất phản ứng, có thể thay dung dịch H2SO4 70% bằng dung dịch H2SO4 98%.

Số phát biểu đúng là

Săn SALE Shopee ngay thôi

       A. 5.                                   B. 2.                               C. 3.                                D. 4.

       1. Sau bước 3, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc. => ĐÚNG, tạo thành Ag

       2. Dung dịch thu được sau bước 2 có thể hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành sản phẩm là dung dịch màu xanh lam. => ĐÚNG, dung dịch sau bước 2 có chứa glucozơ

       3. Sau bước 2, nhỏ dung dịch I2 vào cốc thì thu được dung dịch có màu xanh tím. => SAI, vì không tạo thành tinh bột

       4. Sau bước 1, trong cốc thu được hai loại monosaccarit. => SAI, tạo thành monosaccarit duy nhất là glucozơ

Săn SALE Shopee ngay thôi

       5. Để tăng hiệu suất phản ứng, có thể thay dung dịch H2SO4 70% bằng dung dịch H2SO4 98%. => SAI, nếu dùng H2SO4 98% không xảy ra phản ứng thủy phân mà xảy ra phản ứng hóa than.

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định Lần 2

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 môn hoá Sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Săn SALE Shopee ngay thôi

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *