0

Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)­2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y

Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO32 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y

 

Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO32 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4, thu được dung dịch Z chỉ chứa 4 ion (không kể H+ và OH của H2O) và 16,8 lít hỗn hợp T (đktc) gồm 3 khí trong đó có 2 khí có cùng phân tử khối và 1 khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của T so với H2 là 19,2. Cô cạn 1/10 dung dịch Z thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 39,385. B. 37,950. C. 39,835. D. 39,705.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Thị Xã Quảng Trị, năm 2015)

 

Lời giải

Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)­2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *