Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Viết app Hello World bằng Flutter

Viết app Hello World bằng Flutter

Chúng ta cùng tạo ra chương trình Flutter đầu tiên (viết app “Hello World” bằng Flutter) với Visual Studio Code.

 1. Mở VS Code, bấm Ctrl + Shift + P và tìm chọn Flutter: New Application Project
 2. Lựa chọn thư mục để lưu dự án (chương trình/project)
 3. Đặt tên cho dự án (tên viết bằng chữ cái kiểu in thường)
 4. Xóa toàn bộ code mà Flutter tự sinh ra, sau đó thay bằng đoạn code sau:
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  void main() {
   runApp(HelooWorld());
  }
  
  class HelooWorld extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
     child: Text('Heloo World', textDirection: TextDirection.ltr),
    );
   }
  }
 5. Bấm F5 để debug chương trình hoặc Ctrl+F5 để chạy chương trình.

 

Leave a Comment