Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: X + NaOH → Y + Z Y(rắn) + NaOH(rắn) → CH4 + Na2CO3

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: X + NaOH → Y + Z  Y(rắn) + NaOH(rắn) → CH4 + Na2CO3

 

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :

X + NaOH Y + Z (t0) (1)

Y(rắn) + NaOH(rắn) CH4 + Na2CO3 (CaO, t0) (2)

Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 (t0) (3)

Chất X là

A. etyl fomat. B. metyl acrylat. C. vinyl axetat. D. etyl axetat.

 

 

Xem thêm

Leave a Comment