Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol E + 2NaOH Y + 2Z

Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol E + 2NaOH Y + 2Z

 

Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol

E + 2NaOH Y + 2Z

F + 2NaOH Y + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

(a) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.

(b) Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.

(c) Đốt cháy Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và Na2CO3.

(d) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(e) Chất T được dùng để sát trùng dụng cụ y tế.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Lời giải:

Xem thêm

Leave a Comment