0

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y đơn chức, mạch hở (MX

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y đơn chức, mạch hở (MX

 

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y đơn chức, mạch hở (MX<MY) và ancol Z đơn chức Y và Z có cùng số nguyên tử hiđro trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp M cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (đktc), thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Phần trăm khối lượng axit cacbonxylic Y trong hỗn hợp M là

A. 33,64% B. 21,50% C. 34,58% D. 32,71%

 

Lời giải

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y đơn chức, mạch hở (MX

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *