dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ phản ứng sau: 2X1+2H2O → 2X2+ X3↑ + H2↑ (đp có màng ngăn)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho sơ đồ phản ứng sau:

(1) 2X1+2H2O → 2X2+ X3↑ + H2↑ (đp có màng ngăn)

(2) X2 + Y→ X + Y1 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) 2X2 + Y → X + Y2 + 2H2O.

Hai muối X, Y tương ứng là

     A. CaCO3, Ca(HCO3)2.    B. BaCO3, NaHSO4.         C. MgCO3, NaHCO3.       D. CaCO3, Na2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) 2NaCl (X1) + 2H2O → 2NaOH (X2) + Cl2 (X3↑) + H2↑ (đp có màng ngăn)

(2) NaOH (X2) + Ca(HCO3)2 (Y)→ CaCO3 (X) + NaHCO3 (Y1)+ H2O

(3) 2NaOH (X2)  + Ca(HCO3)2 (Y) → CaCO3 (X) + Na2CO3 (Y2) + 2H2O.

=> Chọn A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ