Cho sơ đồ phản ứng sau: 2X1+2H2O → 2X2+ X3↑ + H2↑ (đp có màng ngăn)

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho sơ đồ phản ứng sau:

(1) 2X1+2H2O → 2X2+ X3↑ + H2↑ (đp có màng ngăn)

(2) X2 + Y→ X + Y1 + H2O

(3) 2X2 + Y → X + Y2 + 2H2O.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Hai muối X, Y tương ứng là

     A. CaCO3, Ca(HCO3)2.    B. BaCO3, NaHSO4.         C. MgCO3, NaHCO3.       D. CaCO3, Na2CO3.

(1) 2NaCl (X1) + 2H2O → 2NaOH (X2) + Cl2 (X3↑) + H2↑ (đp có màng ngăn)

(2) NaOH (X2) + Ca(HCO3)2 (Y)→ CaCO3 (X) + NaHCO3 (Y1)+ H2O

Săn SALE Shopee ngay thôi

(3) 2NaOH (X2)  + Ca(HCO3)2 (Y) → CaCO3 (X) + Na2CO3 (Y2) + 2H2O.

=> Chọn A

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *