0

Cho X Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX MY Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X

Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X

 

Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X (MZ < 100); T là hợp chất chứa hai chức este tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 64,6 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 59,92 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 46,8 gam nước. Mặt khác, 64,6 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,2 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là

A. 21,6 gam. B. 23,4 gam. C. 32,2 gam. D. 25,2 gam.

Lời giải

Cho X Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX MY Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *