X Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở Z là ancol no T là este hai chức được tạo bởi X Y Z

X Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở Z là ancol no T là este hai chức được tạo bởi X Y Z

 

X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp M gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn M cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là

A. 8,88%. B. 26,40%. C. 13,90%. D. 50,82%.

Lời giải

X Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở Z là ancol no T là este hai chức được tạo bởi X Y Z

 

Xem thêm