0

X Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic Z là axit no hai chức mạch hở T là este tạo bởi X Y Z

X Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic Z là axit no hai chức mạch hở T là este tạo bởi X Y Z

 

X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic; Z là axit no, hai chức, mạch hở; T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 17,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 10,864 lít (đktc) khí O2, thu được 7,56 gam H2O. Mặt khác, 17,12 gam E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,09 mol Br2. Nếu đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E với 450 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng lấy phần lỏng chứa các chất hữu cơ đi qua bình đựng Na (dư), thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị gần nhất của m là

A. 8,4. B. 8,5. C. 8,6. D. 8,7.

Lời giải

X Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic Z là axit no hai chức mạch hở T là este tạo bởi X Y Z

 

Xem thêm

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *