dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Category: Lớp 11

 • Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon

  Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon. I. Lý thuyết Ta xét bài toán hỗn hợp chứa các hidrocacbon mà đề bài yêu cầu tính phần trăm số mol hoặc phần trăm khối lượng. Nói cách khác chúng ta phải tìm được […]

 • Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon

  Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon   1.5. Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon. I. Lý thuyết + Xét bài toán về hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon và H2 trong đó có một mối liên hệ ngầm nào đó. + Bản chất của dồn chất: Là biến một hỗn […]

 • Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon

  Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon. I. Lý thuyết + Chúng ta xem xét bài toán đốt cháy một hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon và H2. + Vận dụng […]

 • Bài toán cộng H2 Br2 vào hiđrocacbon không no mạch hở

  Bài toán cộng H2 Br2 vào hiđrocacbon không no mạch hở   Bài toán H2, Br2 vào hidrocacbon không no, mạch hở. I. Lý thuyết Xét bài toán hỗn hợp X chứa nhiều hidrocacbon và H2, trong đó X có các hidrocacbon không no có khả năng tham gia phản ứng cộng với H2. Nung […]

 • Các bài toán đặc trưng về anken và ankin

  Các bài toán đặc trưng về anken và ankin   1.2. Các bài toán đặc trưng về anken và ankin. I. Lý thuyết + Xét hỗn hợp chứa các anken, anin và H2 nung nóng có xúc tác Ni khi đó sẽ có phản ứng + Với các ankin đầu mạch + Với bài toán […]

 • Bài toán nhiệt phân và cracking ankan

  Bài toán nhiệt phân và cracking ankan   Bài toán nhiệt phân và crackinh ankan. I. Lý thuyết Chúng ta cùng nhau xem xét các phương trình sau: Từ các phương trình trên ta rút ra những nhận xét quan trọng sau: (1). Khối lượng của hỗn hợp trước và sau nhiệt phân (nung) là […]

 • Đề thi HSG lớp 11 môn hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2018 2019

  Đề thi HSG lớp 11 môn hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC Số báo danh ………………. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn thi: HÓA HỌC – LỚP 11 THPT Thời gian:180 phút (không kể thời […]