0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phú Hòa

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phú Hòa

ĐỀ THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 2018

MÔN: HÓA HỌC .LỚP10

THỜI GIAN:45 PHÚT

Câu 1 (1,5đ): Hoàn thành chuỗi biến đổi hóa học sau:

KMnO4 Cl2 Br2 H2SO4 H2S K2S KCl

Câu 3(1,5đ):: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng: Mg, Cu, KOH, Al2O3, Fe3O4; CaCO3

Câu 3: Viết phương trình phản ứng sau:

a). H2S + O2 dư (t0) b). H2SO4 đặc, nóng + C

c). H2S + NaOH (tỉ lệ mol 1:1) d) S + Al (t0)

e). H2SO4 loãng + ZnS f). Ag + O3

Câu 2: Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học:

Na2SO3; NaI; Na2SO4; H2SO4; NaCl

Câu 5: Hấp thụ 8,96 lít khí SO2 (ở đktc) vào 200 gam dung dịch NaOH 18%. Sau phản ứng thu được muối gì ? Khối lượng bằng bao nhiêu ? Cho Na=23; H=1; O=16; S=32;

Câu 6: Đun nóng một hỗn hợp gồm 7,04 gam S và 5,28 gam Mg trong một bình kín không có không khí. Tính khối lượng muối thu được. Cho Mg=24; S=32.

Câu 7: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2 (đktc) và dung dịch A chứa 46,2 gam hỗn hợp muối.

a). Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b). Tính V. Cho Mg=24; Al=27; S=32; O=16.

———————— Hết ———————-

 

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

hoa 10 – Phu Hoa – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *