0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bắc Sơn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bắc Sơn

Sở GD ĐT TP.Hồ Chí Minh

Trường THCS THPT

Bắc Sơn

ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2017-2018

LỚP 11 – Môn – Hóa học

Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên thí sinh ………………………………………. Số báo danh: ………

Cho :H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23 Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Ag = 108; Ba = 137

Câu 1.(1,0đ) Viết phương trình pừ sau:

 1. Propin (C3H4) phản ứng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3.

 2. ׀

  Isopren ( CH2=C–CH=CH2 ) tác dụng với HBr với tỉ lệ mol 1 : 1 tạo ra sản phẩm

CH3

theo kiểu cộng 1,4. ( ghi sản phẩm chính )

Câu 2. ( 2đ) Hoàn thành chuỗi phản ứng ghi điều kiện pứ nếu có:

(C6H10O5)nC6H12O6C2H5OH­C2H4CH3CHOC2H5OH­ C2H5ONaC2H5OH­C2H5OC2H5

Câu 3:(1,5đ) Fomon là chất không được dùng trong chế biến thực phẩm( gây ung thư), tuy nhiên để kéo dài thời gian bảo quản, hiện nay người ta cho fomon hay fomalin vào bột để làm sợi phở, bún tươi…

 1. Hãy cho biết fomon là gì, nó được điều chế ra sao trong công nghiệp?.

 2. Kể 1 vài ứng dụng khác của fomon.

Câu 4:(1,5đ) Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác hãy viết phương trình hóa học điều chế:

 1. Nhựa PVC

 2. Cao su Buna.

Câu 5:(1đ) Gọi tên các chất sau:

 1. CH3CHCH2CH2OH

CH3

Câu 6.(3,0đ) Cho 19,35 (g) hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 4,2 (l) khí H2 (đktc).

 1. Xác định công thức phân tử hai ancol.

 2. Tính khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp X.

 3. Nếu đun hỗn hợp X ở 1700C (xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao nhiêu gam anken biết hiệu suất tách nước tạo anken của ancol là 80%.

……………HẾT……………

ĐÁP ÁN

Câu 1: Trả lời:

a. HC ≡ C – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – CH3 ↓ + NH4NO3

׀

b. CH2 = C – CH = CH2 + HBr CH3 – C = CH– CH2Br

CH3 CH3

0,5đ

0,5đ

Câu 2: Trả lời:

 1. (1)

 2. (2) C6H12O62C2H5OH+CO­2

 3. (3) C2H5OHC2H4 +H2O

 4. (4) 2C2H4 + O22CH3-CHO

 5. (5) CH3CHO+H2C2H5OH

 6. (6) C2H5OH +Na C2H5ONa + H2

 7. (7) C2H5ONa+H2O C2H5OH+NaOH

 8. (8) 2C2H5OH­ C2H5OC2H5 + H2O

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 3: Trả lời

 1. Fomon (fomalin) là dung dịch fomandehit HCHO có nồng độ 37-40%

 2. Điều chế: 2CH3-OH + O2 2HCH=O + 2H2O

Ứng dụng: Sản xuất chất dẻo, dược phẩm, chất bảo quản, ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế…

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 4: Trả lời : Điều chế nhưa P.V.C và cao su buna từ metan.

to , xt

2CH4 1500 C (LLN) CH ≡ CH + 3H2

HgCl2

150-200O C

2CH ≡ CH CH ≡ C – CH = CH2

CH ≡ CH + HCl CH2 = CHCl

to , xt

nCH2= CHCl PVC

to, Pd/PbCO3

CH ≡ C – CH = CH2 + H2 CH2 = C – CH = CH2

to , xt, p

nCH2 = C – CH = CH2 Cao su Buna

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5:

 1. 4,4 – đimetylpent -1-en.

 2. 3- metylbutan -1-ol.

0,5đ

0,5đ

Câu 6: n H2 = 0,1875mol

a. Đặt công thức trung bình của hai rượu là: CH2 + 1OH .

2 CH2 + 1OH + 2Na 2 CH2 + 1ONa + H2

0.375 ← 0,1875 mol

Suy ra:(14 +18)*0,375 = 19,35 = 2,4

Vậy hai rượu: C2H5OH và C3H7OH.

b. Gọi x, y lần lượt là mol của C2H5OH và C3H7OH.

Ta có: x + y = 0,375 (1) và 46x + 60y = 6,2 (2)

Từ (1) và (2) x = 0,225, y = 0,15

mC2H5OH = 0,225 *46 = 10,35g và mC3H7OH = 0,15 *60 = 9,0g.

c. C2H5OHC2H4 + H2O

0,225 0,225 mol

C3H7OHC3H6 + H2O

0,15 0,15 mol

mAnken = (0,225*28 + 0,15*42)*0,8 = 10,08 gam

…………………..HẾT……………………..

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11 – DE VA DAP AN – BAC SON

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *