0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bình Tân

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bình Tân

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học: 20172018

Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2 điểm)

Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân axit cacboxylic có công thức phân tử là C5H10O2.

Câu 2. (2 điểm)

Phân biệt 4 chất: stiren, phenol, glixerol, anđehit axetic.

Câu 3. (2 điểm)

Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện:

Câu 4. (1,5 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một ankanol X cần vừa đủ 13,44 lít oxi (đktc). Xác định công thức phân tử của X. (C = 12, H = 1, O = 16)

Câu 5. (2,5 điểm)

Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm etanol và axit axetic tác dụng với lượng vừa đủ kim loại kali thu được 1,68 lít khí (đktc).

a. Tính phần trăm về khối lượng của hai chất trong hỗn hợp đầu.

b. Thực hiện phản ứng este hóa hỗn hợp trên thu được bao nhiêu gam este, nếu hiệu suất phản ứng là 75%? (C = 12, H = 1, O = 16)

-HẾT-

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH TÂN

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học: 2017−2018

Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐÁP ÁN

Câu 1. (2 điểm)

CTCT mỗi chất : 0,25đ

Tên mỗi chất : 0,25đ , thiếu dấu phẩy hoặc gạch ngang không có điểm

Câu 2. (2 điểm)

Nhận biết được mỗi chất viết đúng phương trình phản ứng 0,5 điểm

Câu 3. (2 điểm)

* Thang điểm: Mỗi phương trình = 0,25 điểm (sai điều kiện + sai cân bằng = 0 điểm)

Chú ý: (1) và (2): không viết CTCT của vòng benzen = trừ ½ số điểm phương trình (trừ 1 lần)

Câu 4. (1,5 điểm)

– Đặt công thức phân tử: CnH2n+2O ( n 1) : 0,25 đ

– Tính số mol O2 là 0,6 mol : 0,25 đ

– Viết phương trình phản ứng cháy : 0,25 đ

– Giải ra được n = 4 : 0,5 đ

– CTPT : C4H10O : 0,25 đ

Câu 5. (2,5 điểm)

C2H5OH + K C2H5OK + 1/2H2

x (mol) 1/2x …………………………………………..0,25

CH3COOH + K CH3COOK + H2

y (mol) 1/2 y ……………………………………0,25

   ………………………0,5

%m(etanol) = 27,71% …………………………………..0,25

%m(axit propanoic) = 72,29% …………………………..0,25

  1. – Viết pt: 0,125

  • Biện luận tính theo ancol: 0,125

  • Thế số mol ancol: 0,125

Tính m este = 3,3 gam: 0,125

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Binh Tan – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *