0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hermann Gmeiner

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hermann Gmeiner

 

SỞ GD VÀ ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH – THCS – THPT HERMANN GMEINER

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: Hóa học – Khối: 11

Ngày kiểm tra: 20/04/2018

Câu

Đáp án

Thang điểm

1

( 2 điểm)

  1. 2C2H5COOH + Na2CO3 2C2H5COONa + H2O + CO2
  2. 2CH3OH + 2Na 2CH3ONa + H2
  3. HCOOH + C2H5OH HCOOC2H5 + H2O
  4. 2HCHO + O2 2HCOOH

0,5

0,5

0,5

0,5

2

( 2 điểm)

(1) C2H4 + H2O C2H5OH

(2) C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O

(3) 2CH3CHO +O2 2CH3COOH

(4) 2CH3COOH + 2Na2CH3COONa + H2

0,5

0,5

0,5

0,5

3

( 2 điểm)

-Thử trên một lượng nhỏ hóa chất.

– Cho mẩu quỳ tím vào các ống nghiệm cần nhận biết.

+ Ống nghiệm nào quỳ tím hóa đỏ: axit fomic ( HCOOH)

-Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào các ống nghiệm còn lại:

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa bạc sáng: andehit axetic ( CH3CHO)

CH3CHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

-Cho dung dịch brom vào lần lượt các ống nghiệm còn lại:

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng: phenol ( C6H5OH)

+ Còn lại: ancol etylic ( C2H5OH).

0,5

0,5

0,5

0,5

4

( 1 điểm)

a) CH3COOH ( axit axetic)

b) C2H5OH + O2CH3COOH + H2O

0,5

0,5

5

( 3 điểm)

a)Gọi công thức tổng quát 2 ancol CH2+1OH hoặc CH2OH

nH= ==0,15 (mol)

2CH2+1OH + 2Na 2CH2+1ONa + H2

0,3 0,3 0,3 0,15 (mol)

ancol= ==36,7

14 + 18=36,7=1,32 ancol: CH3OH, C2H5OH

b) Ta có:

32x+ 46y=11,0

x+y=0,15

x=0,2 =nCHOH → mCHOH=0,2. 32=6,4 (g)

y=0,1=nCHOH → mCHOH=0,1. 46=4,6(g)

c)

CH2OH + CuO CHO + Cu + H2O

0,3 0,3 0,3 (mol)

CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

0,3 0,6 (mol)

mAg= nAg. MAg = 0,6 . 108=64,8 (g)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Hermann Gmeiner – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *