0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hồng Đức

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hồng Đức

SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (NH: 2017 – 2018)

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC MÔN: HÓA HỌC 11

————————- Thời gian: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau; (ghi rõ điều kiện nếu có)

C2H2 CH3CHO C2H5OH H2.

4 5

CH3COONH4 CH3COOH CH3COONa

Câu 2: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết các bình mất nhãn chứa các chất lỏng sau:

Axit axetic, Phenol, andehit axetic và ancol metylic

Câu 3: (2,0 điểm) Viết CTCT và gọi tên thay thế:

a) Các ancol có CTPT C3H8O b) Các andehit có CTPT C4H8O

Câu 4: (1,5 điểm) Viết phương trình chứng minh các tính chất sau:

  1. Nhóm OH ảnh hưởng đến nhân Benzen trong phân tử phenol.

  2. Andehit axetic thể hiện tính oxi hóa

  3. Axit axetic có tính axit mạnh hơn axit cacbonic

Câu 5: (2,0 điểm) Cho 11,6 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc). (H=1; C=12; O=16; Na=23; Ag=108)

  1. Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

  2. Đun nóng lượng ancol etylic trên (câu a) với m gam ancol metylic trong điều kiện nhiệt độ, xúc tác thích hợp, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp 3 ete và 1,98 gam H2O. Tính m?

Câu 6: (1,5 điểm) Oxi hóa m gam andehit axetic bằng O2 thu được a gam hỗn hợp Z gồm axit axetic và andehit axetic. Nếu cho Z tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thấy tạo ra 0,02 mol CO2. Mặt khác cho Z thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn thì có 6,48 gam kết tủa Ag. Tính hiệu suất oxi hóa andehit axetic?

——–Hết——-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Hong Duc – da

Hoa 11 – Hong Duc – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *