0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hồng Hà

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hồng Hà

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: HÓA HỌC; Khối: 11

Ngày kiểm tra: 09/5/2018

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề.

—————————————

Họ và tên học sinh:……………………………; Số báo danh:……………………………..

Câu 1. (2,0 điểm)

Viết phương trình phản ứng chứng minh:

  1. Etilen tham gia phản ứng trùng hợp.

  2. Metan tham gia phản ứng thế.

  3. Axetilen tham gia phản ứng cộng.
  4. Benzen tham gia phản ứng cộng với clo.

Câu 2. (1,0 điểm)

Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các đồng phân andehit có công thức phân tử C4H8O.

Câu 3. (2,0 điểm)

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

CH2=CH2 C2H5OH CH3CHO CH3COOH CH3COONa

Câu 4. (2,0 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất lỏng sau:

ancol etylic, glixerol và axit axetic.

Câu 5. (2,0 điểm)

Cho m gam hỗn hợp X gồm andehit axetic và axit axetic. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho tác dụng vừa đủ Na thu được 4,48 lít khí (đktc).

Phần 2: Cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa.

  1. Tính khối lượng m.

  2. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

Câu 6. (1,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 11,6 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và m gam nước. Tìm công thức phân tử anđehit trên và tính m?

(Cho H=1 ; C=12 ; N=14; O=16 ; Na=23; Ag=108)

————————- HẾT ————————-

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM HÓA HỌC 11 – HK2 – NGÀY 09/5/2018

(các ptpư viết dưới dạng CTPT hay CTCT đều cho các em đủ điểm)

Câu 1: 2,0đ

a, b, c, d) Viết ptpư đúng : 0,5×4đ

*thiếu đk trừ 0,25đ

Câu 2: 1,0đ

– Viết đúng 2 đp : 0,25×2đ

– Gọi tên đúng : 0,25×2đ

* Nếu viết trùng đp nào cho đp đó.

Câu 3: 2,0đ

Viết đúng pt : 0,50×4đ

*thiếu đk trừ 0,25đ

Câu 4: 2,0đ

+ Quỳ tím : đỏ axit axetic 0,50đ

+ Cu(OH)2 : dung dịch xanh lamC3H5(OH)3 0,75đ

+ ptrình : 0,75đ

Câu 5: 2,0đ

0,25đ

nAg = 0,2 mol 0,25đ

CH3COOH + Na CH3COONa + ½H2 0,25đ

0,4 0,2

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2OCH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 0,25đ

0,1 0,2

a) m= (60.0,4 + 44.0,1).2 = 56,8 gam 0,50đ

b) %CH3COOH = 60.0,4.100%/28,4 = 84,5% 0,25đ

%CH3CHO = 15,5% 0,25đ

Câu 6: 1,0đ

CnH2nO + O2 → nCO2 + nH2O 0,25đ

0,25đ

n= 3 0,25đ

C3H6O 0,25đ

————————- HẾT ————————-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Hong Ha – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *