0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lê Quý Đôn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lê Quý Đôn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN HÓA HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố:

H=1 ; C=12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 ; Cu = 64 ; Ag =108

I . PHẦN CHUNG: Dành cho tất cả học sinh khối 11

Câu 1 (3,5 điểm). Dùng công thức cấu tạo thu gọn viết phương trình hóa học của các phản ứng sau, ghi rõ điều kiện thực hiện phản ứng và cân bằng phương trình:

  1. Sơ đồ chuyển hóa:

Glucozơ ancol etylic etanal etanol axit axetic canxi axetat

  1. Viết phương trình hóa học của phản ứng:

(6) chứng minh anđehit propionic tham gia phản ứng tráng bạc.

(7) chứng minh ảnh hưởng của nhóm –OH đến vòng benzen.

Câu 2 (1,0 điểm).

a) Viết công thức cấu tạo thu gọn của các axit cacboxylic có cùng công thức phân tử C4H8O2.

b) Gọi tên thông thường của anđehit CH2=C(CH3)CHO.

Câu 3 (1,5 điểm). Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn sau: axit etanoic, etanol, glixerol. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu 4 (3,0 điểm). Cho 12,4 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).

a) Xác định công thức phân tử của 2 ancol.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

c) Nếu oxi hóa hoàn toàn 12,4 gam hỗn hợp X trên bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Tính khối lượng Ag thu được.

II. PHẦN RIÊNG:

PHẦN 1. Dành cho học sinh các lớp 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5, 11A6, 11A7, 11A8, 11A9.

Câu 5 (1,0 điểm). Một ancol đa chức X có công thức phân tử C4H10Oz. Biết X không hoàn tan Cu(OH)2 và khi oxi hóa X bằng CuO dư, đun nóng sẽ thu được hợp chất hữu cơ Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

PHẦN 2. Dành cho học sinh các lớp 11D1, 11D2, 11D3, 11D4, 11D5, 11N.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm axit fomic và etanol phản ứng hết với Na dư, thu được V lít khi H2 (đktc). Tính V?

HẾT

Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Le Quy Don – deda.docx

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *