0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Long Trường

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Long Trường

TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG

KIỂM TRA HK 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn : Hóa 11

Thời gian làm bài : 45 phút

Mã đề : 1

Câu 1 (1 đ):Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

C6H12O6 C2H5OH C2H4 etanol CH3CHO

Câu 2 (1 đ): Cho biết hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng xảy ra khi :

Đốt sợi dây đồng đỏ đã được cuộn thành lò xo trên đũa thuỷ tinh rồi nhúng nhanh vào ống nghiệm có chứa etanol

Câu 3 (0,5 đ): 1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan hay hexacloran hay linđan (lindane) là thành phần của “thuốc trừ sâu 6.6.6”. Các loại thuốc trừ sâu 6.6.6 đều có tính độc cao. Trong quá trình dùng thuốc, một lượng thuốc nào đó có thể đi vào trong thân cây, quả, hoặc dính bám chặt trên lá, quả. Người và động vật ăn phải các loại nông sản này có thể bị ngộ độc tức thời đến chết, hoặc nhiễm độc nhẹ, từ từ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Em hãy viết phương trình phản ứng tạo thuốc trừ sâu 6.6.6  từ Benzen?

Câu 4 (1 đ): Hoàn thành các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có

a) propan-2-ol + Na ? + ?.

b) Benzen + ? nitrobenzen + ?.

Câu 5 (1 đ): Viết các đồng phân ankanol của C3H8O

Câu 6 (1,5đ): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau:

phenol, ancol etylic, glixerol, stiren

Câu 7 (1đ): Viết công thức cấu tạo các chất sau:

a) axetilen b) 2,2,3-trimetylbutan-1-ol

Câu 8 (2đ): Cho hỗn hợp X gồm phenol và metanol. Cho 12,6 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thấy có 2,24 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính phần trăm khối lượng mổi chất trong hỗn hợp X.
b
) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HNO3 đủ thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6-trinitrophenol)

Câu 9 (1đ): Đốt cháy hoàn toàn một ancol no đơn chức thu được 6,72 lit CO2 (đkc) và 7,2 gam H2O.Tìm công thức phân tử của ancol

Cho M của : H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; Na=23;

—- HẾT —

TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG

KIỂM TRA HK 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn : Hóa 11

Thời gian làm bài : 45 phút

Mã đề : 2

Câu 1 (1 đ):Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

CH3CH­2OH C2H5Cl C2H5OH C2H4 PE

Câu 2 (1 đ): Cho biết hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng xảy ra khi :

Cho nước Brom dư vào dung dịch phenol

Câu 3 (0,5 đ): TNT là một trong những chất nổ thông dụng nhất cho các ứng dụng của quân đội  công nghiệp. Giá trị của nó nằm ở chỗ không nhạy với sốc và ma sát, vì thế giảm thiểu nguy cơ nổ ngoài ý muốn. TNT nóng chảy ở 80°C (180 °F), thấp hơn nhiều so với nhiệt độ mà nó tự phát nổ, nhờ đó nó có thể được trộn chung một cách an toàn với các chất nổ khác. TNT không hút nước hay hòa tan trong nước nên có thể sử dụng rất hiệu qua trong môi trường bị ẩm ướt. Hơn nữa, nó tương đối bền khi so sánh với các chất nổ mạnh khác..Hãy viết phương trình phản ứng điều chế TNT bằng phương pháp nitro hóa toluen

Câu 4 (1 đ): Hoàn thành các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có

a) C2H5OH + CH3OH? +?

b) C6H5OH + NaOH ? + ?

Câu 5 (1 đ): Viết các đồng phân ancol bậc 1 của C5H12O

Câu 6 (1,5đ): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau:

phenol, stiren, benzen, ancol etylic

Câu 7 (1đ): Viết công thức cấu tạo các chất sau:

a) ancol isopropylic b) 2,3-đimetylbut-2-en

Câu 8 (2đ): Cho hỗn hợp X gồm phenol và metanol. Cho 10,04 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thấy có 3,36 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính phần trăm khối lượng mổi chất trong hỗn hợp X.
b
) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH đủ thì thu được bao nhiêu gam muối tạo thành

Câu 9 (1đ): Đốt cháy hoàn toàn một ancol no đơn chức thu được 4,48 lit CO2 (đkc) và 5,4 gam H2O.Tìm công thức phân tử của ancol

Cho M của : H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; Na=23;

——— HẾT ———

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II – LỚP 11

Mã đề : 1

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

(1,0đ)

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

0,25đ/ 1 pt

Sai điều kiện

Hay thiếu cân bằng – trừ 0,125đ

Câu 2 (1 đ):

Hiện tượng: Đốt sợi dây đồng đỏ→đen→đỏ

Cu+ O2 CuO

CH3CH2OH + CuO CH3CHO +Cu +H2O

0,5đ

0,25đ

0,25đ

Câu 3 (0,5đ):

Viết phương trình

C6H6+3Cl2 C6H6Cl6

điều kiện 0,25

cân bằng 0,25

Câu 4 (1 đ):

a. C3H7OH + Na  > C3H7ONa +H2 (VIẾT CTCT)

b. C6H6 +HNO3 C6H5NO2 + H2O

0,5đ

0,5đ Sai điều kiện

,thiếu cân bằng – trừ 0,125đ

Câu 5 (1 đ):

2 đồng phân

0,5đ/ 1 đồng phân

Câu 6 (1,5đ):

Phenol: C6H5OH dùng dd Br2 ↓ trắng

C6H5OH + 3Br2C6H2Br3OH ↓ + 3HBr

Glyxerol: C3H8O3 dùng Cu(OH)2 Phức xanh thẫm

2C3H8O3 + Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu + 2H2O

Stiren: mất màu dd brom

pt

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

(HS làm cách khác đúng vẫn trọn số điểm) thiếu cân bằng trừ -0,125đ

Câu 7 (1đ):

a) axetilen CH≡CH

b) CTCT của: 2,2,3-trimetylbutan-1-ol

0,5đ/ 1 chất

Câu 8 (2đ):

2 phương trình

nH2= 0,1

(1/2)x+(1/2)y=0,1

94x+32y=12,6

X=0,1 và y=0,1

% 2 muối C6H5OH=74,6; %CH3OH=25,4

b. phương trình

m kết tủa= 22,9

0,5đ

0,12

0,12

0,12

0,12

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 9 (1đ):

nH2O= 0,4

mCo2=0,3

giải hệ

m C3H7OH

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Mã đề : 2

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

(1,0đ)

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

0,25đ/1pt

Sai điều kiện

Hay thiếu cân bằng – trừ 0,125đ

Câu 2 (1 đ):

Hiện tượng: có ↓ trắng

C6H5OH + 3Br2C6H2Br3OH ↓ + 3HBr

0,5đ

0,5đ

thiếu cân bằng – trừ 0,125đ

Câu 3 (0,5 đ):

C6H5CH3 +3HNO3 C6H2CH3(NO2)3 + 3H2O

0,5 đ Sai điều kiện

Hay thiếu cân bằng – trừ 0,125đ

Câu 4 (1 đ):

a) C2H5OH + CH3OH) C2H5OCH3+ H2O

b) C6H5OH + NaOH C6H5ONa+ H2O

0,5đ

0,5đ

thiếu cân bằng – trừ 0,125đ

Câu 5 (1 đ):

4 đồng phân

0,25đ/ 1 đồng phân

Câu 6 (1,5đ):

Phenol: C6H5OH dùng dd Br2 ↓ trắng

C6H5OH + 3Br2C6H2Br3OH ↓ + 3HBr

Stiren: mất màu dd brom

C2H5OH +Na→C2H5ONa+ H2

pt

0,5đ

/ 1 chất

Sai điều kiện

Hay thiếu cân bằng – trừ 0,125đ

(HS làm cách khác đúng vẫn trọn số điểm)

Câu 7 (1đ):

Viết đúng CTCT của

a) ancol isopropylic

b) 2,3-đimetylbut-2-en

0,5đ

0,5đ

Câu 8 (2đ):

2 phương trình

nH2= 0,15

(1/2)x+(1/2)y=0,15

94x+32y=10,04

X=0,007 và y=0,3

% 2 muối % C6H50H=6,65; CH3OH=95,6

b. phương trình

m muối=7,6.10-5

0,5đ

0,12

0,12

0,12

0,12

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 9 (1đ):

PT cháy

nH2O= 0,3

mCo2=0,2

giải hệ

m C2H5OH

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11 LONG TRUONG – DEDA

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *