0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hoàng Hoa Thám

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Hoàng Hoa Thám

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM KIỂM TRA HỌC KỲ II

THPT HOÀNG HOA THÁM NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn Hóa học – KHỐI 11

(Đề có 01 trang) Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

Họ tên học sinh:…………………………………………..Số Báo Danh:……………..

Câu 1.(1,5 điểm)

Viết phương trình hóa học để thực hiện sơ đồ biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

CaC2 → C2H2 → C6H6 → C6H5Br → C6H5ONa → C6H5OH → C6H2(OH)Br3

Câu 2.(1,75 điểm)

1.Viết các đồng phân và gọi tên các axit cacboxylic có công thức phân tử: C4H8O2.

2.Viết phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra theo các yêu cầu sau :

  1. Chứng minh phenol có tính axit

  2. Axit axetic tác dụng với ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, t0).

  3. Andehit axetic có tính oxi hóa.

Câu 3.(1,75 điểm)

1.Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình hóa học đã xảy ra để điều chế ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat

2.Hãy so sánh tính axit của các chất sau : phenol, axit clohidric, axit cacbonic, axit axetic

Câu 4.(1,0 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau : Glixerol, andehit axetic, phenol.

Câu 5.(1,0 điểm)

30 gam ankanol A tác dụng với Na (dư) thu được 5,6 lít H2 (đktc)

  1. Tìm công thức phân tử của A

  2. Xác định công thức cấu tạo , tên của A, biết A tác dụng với CuO, toC tạo ra andehit

Câu 6.(1,5 điểm)

Hỗn hợp A chứa glixerol và một ancol no, đơn chức, mạch hở B. Cho 18,2 gam A tác dụng với natri (lấy dư) thu được 5,04 lít H2 (điều kiện tiêu chuẩn). Mặt khác 18,2 gam A phản ứng vừa đủ 4,9 gam Cu(OH)2.

  1. Xác định công thức phân tử, các công thức cấu tạo có thể có và tên của ancol B.

  2. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của ancol B trong hỗn hợp A.

Câu 7.(1,5 điểm)

Cho m hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với nước brom vừa đủ thu được 19,86g kết tủa trắng. Tính m.

Cho C = 12;H =1; O =16;Cu = 64;Na =23;Br = 80

–Hết–

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11- Hoang Hoa Tham -da

Hoa 11- Hoang Hoa Tham -de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *