0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Năng Khiếu TDTT

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Năng Khiếu TDTT

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2017 – 2018)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn : Hóa Học – Khối : 11

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

( Học sinh không phải chép đề vào giấy làm bài )

ĐỀ A

Câu 1 (2,0 điểm): Viết các đồng phân và gọi tên andehit no, đơn chức, mạch hở có CTPT C5H10O

Câu 2 (3,0 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

CaC2 → C2H2 → CH3CHO → CH3CH2OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa

Câu 3 (2,0 điểm): Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất sau:

Benzen; axetandehit; axetilen; phenol

Câu 4 (1,5 điểm): Cho 3,2 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 2,3 g Na thấy có V lít khí thoát ra (đktc).

  1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên ancol X.

  2. Biết X tác dụng với CuO, đun nóng tạo thành anđehit tương ứng. Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng anđehit thu được.

Câu 5 (1,5 điểm): Để trung hòa 20 ml axit C2H5COOH cần dùng 30 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính CM của axit đã dùng?

(Cho: H=1; C= 12; O= 16, Na=23, C=12)

– Hết –

Họ và tên học sinh : Chữ ký học sinh :

Số báo danh :……………………….. Phòng kiểm tra :…………………..

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2017 – 2018)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn : Hóa Học – Khối : 11

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

( Học sinh không phải chép đề vào giấy làm bài )

ĐỀ B

Câu 1 (2,0 điểm): Viết các đồng phân và gọi tên andehit no, đơn chức, mạch hở có CTPT C5H10O

Câu 2 (3,0 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

CaC2 → C2H2 → CH3CHO → CH3CH2OH → CH3COOH → CH3COOCH3 → CH3COONa

Câu 3 (2,0 điểm): Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất sau:

Stiren, axetilen, axeton, but-2-in

Câu 4 (1,5 điểm): Cho 6,4 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với Na thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc).

  1. Xác định công thức phân tử và gọi tên ancol X.

  2. Cho 6,4g X tác dụng với CuO, đun nóng tạo thành anđehit tương ứng. Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng anđehit thu được.

Câu 5 (1,5 điểm): Để trung hòa 30 ml axit CH3COOH cần dùng 30 ml dung dịch KOH 0,5M. Tính CM của axit đã dùng?

(Cho: H=1; C= 12; O= 16, K=39, Na=23)

– Hết –

Họ và tên học sinh : Chữ ký học sinh :

Số báo danh :……………………….. Phòng kiểm tra :…………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM – HÓA 11 – HKII

ĐỀ A

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1

Viết đúng các CTCT, gọi tên

0,5đ/CT

2

Viết đúng PTPU, đk

0,5đ/PT

3

Dùng đúng thuốc thử, viết đúng PTHH

4

ROH + Na → RONa + ½ H2

0,1 0,1

NNa = 2,3 / 23 = 0,1 (mol)

MROH = 3,2 / 0,1 = 32 => R + 17 = 32 => R = 15 (CH3-)

CTPT: CH4O; CTCT của X: CH3OH (metanol)

CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

0,1 0,1

mHCHO = 0,1.30 = 3(g)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

5

C2H5COOH + NaOH → C2H5COONa + H2O

0,015 0,015

[C2H5COOH] = 0,015 / 0,2 = 0,075 M

0,5

0,5

0,5

ĐỀ B

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1

Viết đúng các CTCT, gọi tên

0,5đ/CT

2

Viết đúng PTPU, đk

0,5đ/PT

3

Dùng đúng thuốc thử, viết đúng PTHH

4

ROH + Na → RONa + ½ H2

0,2 0,1

nH2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 (mol)

MROH = 6,4 / 0,2 = 32 => R + 17 = 32 => R = 15 (CH3-)

CTPT: CH4O; CTCT của X: CH3OH (metanol)

CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

0,2 0,2

mHCHO = 0,2.30 = 6(g)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

5

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

0,015 0,015

[C2H5COOH] = 0,015 / 0,3 = 0,5 M

0,5

0,5

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11 – NKTDTT – DEDA

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *