0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nhân Việt

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nhân Việt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NH 2017-2018

TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT Môn thi: Hóa Học – Khối 11

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút.

MÃ ĐỀ: 01 (không tính thời gian phát đề)

Họ tên học sinh: SBD: Lớp:

Cho biết: C=12; O=16; N=14; H=1; S=32; Na=23; Fe=56; Mg = 24; Al = 27, Cu=64; Ag =108; Cl=35,5; Ba=137; K=39 ; Ca = 40, P = 31 ; Br = 80 ; Zn = 65 ; Cr = 52 ; Mn = 55.

PHẦN I: LÝ THUYẾT (6 điểm)

Câu 1:(1,5 điểm) Thực hiện sơ đồ biến hóa sau:

CH3COONa CH4 C2H2 C2H4 C2H5OH CH3CHO C2H5OH

Câu 2:(1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất sau và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra: Metan, Etilen, Axetilen.

Câu 3:(1,5 điểm)Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có)

a. Phenol + Br2

b. Benzen + HNO3

c. Propen +HCl(sản phẩm chính)

Câu 4:(1,5 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức phân tử C5H8.

PHẦN II: TOÁN ( 4điểm)

Câu 1:(1 điểm ) Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp A gồm 2 ankan đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 17,6 gam CO2 và 9,9 gam H2O. Xác định CTPT của 2 ankan.

Câu 2:(1 điểm) Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2 qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 thu được 24 gam kết tủa và hỗn hợp khí Y. Mặt khác dẫn hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thì thấy có 40 gam Br2 phản ứng. Tính thể tích của CH4 trong hỗn hợp X.

Câu 3:(1 điểm) Lấy 10,6 gam hỗn hợp B gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na kim loại dư thu được 2,24 lít H2 (đktc).

  1. Tìm công thức phân tử của hai ancol.

  2. Tính thành phần phần trăm về khối lượng từng ancol trong hỗn hợp B.

Câu 4:(1 điểm)

– Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no A với 0,02 mol ancol no B rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 1,008 lít H2.

– Thí nghiệm 2: trộn 0,02 mol A với 0,015 mol B rồi cho tác dụng hết với Na thì thu được 0,952 lít H2.

– Thí nghiệm 3: đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp rượu như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung, dư thấy khối lượng bình tăng 6,21 gam.

Tìm công thức phân tử của A và B, biết thể tích các khí đo ở đktc.

 HẾT 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Nhan Viet – da

Hoa 11 – Nhan Viet – de 01

Hoa 11 – Nhan Viet – de 02

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *