0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Ngôi Sao

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Ngôi Sao

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THCS-THPT NGÔI SAO
__________________

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn HOÁ HỌC – Khối 11

Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề.

Câu 1: (1đ)

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C4H10O

Câu 2 : (2đ)

Viết phương trình phản ứng chứng minh:

* Chứng minh H trong OH của phenol linh động

* Chứng minh phenol có tính axit

* Chứng minh anđehit vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

Câu 3 : (2đ)

a/ Phân biệt các lọ mất nhản sau : Axit axetic , glyxerol ,phenol , benzen

b/ Dẫn hơi ancol etylic đi qua ống sứ đựng CuO đun nóng thu được anđehit Y theo sơ đồ hình vẽ:

. Viết phương trình phản ứng giữa andehit Y với dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 4 : (1đ)

Thực hiện sơ đồsau : C6H12O6 C2H5OH C2H4 C2H5OH CH3CHO

Câu 5: (2đ)

Cho 4,4 gam một andehit (no, đơn chức, có số cacbon lớn hơn 1) tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3/NH3. Sau phản ứng thu được 21,6 gam kết tủa Ag. Tìm công thức cấu tạo thu gọn và gọi tên andehit.

Câu 6 : (2đ)

Cho 108,42 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol phản ứng hoàn toàn với Na thu được 21,84 lít H2 (đktc).

Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp.

Cho NTK :C(12) , H(1) , O(16) , Ag(108) , N(14) , O(16)

—–Hết—–

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Ngoi Sao – da

Hoa 11 – Ngoi Sao – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *