0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn An Ninh

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn An Ninh

ĐỀ KIỂM TRA HKII (2017 – 2018)

Môn Hóa học lớp 11

Thời gian làm bài 50 phút

(Lưu ý: Đề có 02 trang ở 02 mặt giấy)

Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện sơ đồ phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có )

Câu 2 (1,0 điểm). Viết đồng phân, xác định bậc và gọi tên các ancol mạch nhánh có công thức phân tử C4H10O

Câu 3 (1,5 điểm). Viết phương trình phản ứng chứng minh:

a) nguyên tử Hidro trong nhóm -OH của ancol linh động

b) Phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic

c) Andehit axetic có tính oxi hóa

Câu 4 (1,5 điểm). Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau:

glixerol, phenol, propanal , benzen

Câu 5 (0,75 điểm). Khi hòa tan phenol vào nước thấy dung dịch vẫn đục; nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào, dung dịch lại trở lên trong suốt. Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 6 (1,5 điểm). Cho 7,7 gam hỗn hợp X gồm phenol và propan-2-ol tác dụng với Na (lấy dư) sau phản ứng thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Tính % theo khối lượng mỗi chất có trong X.

Câu 7 (1,75 điểm). Cho 3,6 gam andehit X no, đơn chức, mạch hở (không phải HCHO) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng, thu dược 10,8 gam kết tủa bạc.

a) Tìm CTPT của X.

b) Viết CTCT các đồng phân và gọi tên thay thế của andehit trên.

— Hết —

Cho H = 1, C = 12 , O = 16, Na = 23, Ag = 108 .

Họ và tên học sinh: Số BD:

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Nguyen An Ninh – da

Hoa 11 – Nguyen An Ninh – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *