0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TO TP.HCM KIM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2017-2018

Trường THCS THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN: HÓA – KHỐI 11

——————— Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

A-LÍ THUYẾT : (6 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện chuỗi chuyển hóa sau:

C6H6  C6H5Br

5

CaC2  Axetilen  CH3CHO  C2H5OH  CH3COOC2H5

Câu 2 (1,5 điểm) : Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân ancol tương ứng với công thức C4H10O

Câu 3 (1 điểm ): Viết phương trình phản ứng chứng minh

 • Andehit có tính khử và có tính oxihóa.

Câu 4 (2,0 điểm ): Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các chất sau đây và viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra: Stiren; Glixezol; ancol etylic; Axit fomic

 1. BÀI TẬP: (4 điểm)

Câu 5 (1,5 điểm ):Cho 7,46 gam hỗn hợp X gồm: Ancol Etylic và phenol tác dụng với Kali dư, Sau phản ứng thu được 1,232 lít khí (đktc).

 1. Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X?

 2. Nếu cho 7,46 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với dd NaOH, thì cần bao nhiêu V lit dung dịch NaOH 0,2 M?

Câu 6 (2,0 điểm):Đốt cháy hoàn toàn 4,98 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức , mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng , sau phản ứng thu được 5,376 lít khí CO2(đktc)

 1. Xác định công thức phân tử của 2 ancol.

 2. Tính % khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

 3. Nếu cho 4,98 gam hỗn hợp 2 ancol trên tác dụng vừa đủ với CuO (đun nóng).Thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

Câu 7(0,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ A được 3a mol CO2. Mặt khác, để cho a mol a tác dụng vừa đủ a mol dung dịch Brom. Xác định Công thức cấu tạo thu gọncủa Y?

Cho biết: C=12;Br=80;Cl=35,5;H=1,N=14;O=16;Na=23;K=39;Ag=108

HẾT

HỌ VÀ TÊN THÍ SINH:…………………………………………………

SBD:………………………………………………..……………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KIỂM TRA HKII – NH: 2017 – 2018

Trường THCS, THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN: HÓA – KHỐI 11

——————— Thời gian làm bài: 45 phút

ĐÁP ÁN

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1

Mỗi pt pứ đúng : 0,25 đ

Sai đk,cân bằng: -0.125 đ

1,5

0,25x 6

Câu 2

-CT cấu tạo đúng: 4 x 0,25 đ

– Gọi tên đúng: 4x 0,125 đ

1,5

1,0

0,5

Câu 3

Viết 1 pt đúng : 0,5 x 2

1,0

Câu 4

Nhận biết đúng mỗi chất: 4 x 0,25

Viết pt đúng : 4 x 0,25

2,0

1,0

1,0

Câu 5

a)1đ

b)0,5đ

Câu 6

a)0,75đ

b)0,75đ

c)0,5 đ

Câu 7

0,5 đ

nH2=0,055

C2H5OH + K C2H5OK + 1/2H2

x ……………………………………..x/2

C6H5OH + K C6H5OK + 1/2 H2

y ……………………………………….y/2

hệ PT : 46x + 94y= 7,46

x/2 + y/2 =0,055 => x=0,06 ,y=0,05

mC2H50H = 2,76 g : mC6H5OH = 4,7 g

C6H5OH +NaOH C6H5ONa + 3H2O

0,05…………..0,05

VNaOH= 0,05 : 0,2 = 0,25 (lit)

nCO2=0,24

CnH2n+1OH + 3n/2O2 nCO2 + (n+1)H2O

14n +18 ………………………..n

4,98 ……………………………..0,24

n=2,6 => C2H5OH và C3H7OH

C2H5OH + 3O2 2CO2 +3H2O

x………………………..2x

C3H7OH +4,5 O2 3CO2 +4 H2O

y………………………..3y

2x+3y =0,24

46x + 60y =4,98 => x=0,03, y=0,06

%mC2H5OH =27,71% ; %VC3H7OH = 72,27%

C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O

0,03 ……………………………………0,03

C3H7OH + CuO C2H5CHO + Cu + H2O

0,06……………………………………….0,06

mCu= 64 .(0,03 + 0,06) =5,76 g

Nguyên tử C= 3a: a=3 => CT có 3 nguyên tử C

nA : n Br2 = a : a =1 => có 1 liên kết đôi

CTCT của Y: CH2=CH COOH (Axit acrylic)

1,5

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

2,0

0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Nguyen Binh Khiem – deda.docx

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *