0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Huệ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Huệ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2017 – 2018

***** MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 11 (KHTN)

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Cho: H=1, C=12, O=16, Na=23, N=14, Ag=108, Br=80

 1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân axit cacboxylic có công thức phân tử C4H8O2.

 2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra:

  1. Nhỏ dung dịch Br2 vào phenol (C6H5OH).

  2. Dẫn khí axetilen (C2H2) vào dung dịch AgNO3/NH3.

 3. Nhận biết các dung dịch sau: CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO. Viết phương trình phản ứng.

 4. Từ canxi cacbua (CaC2) và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình điều chế cao su buna (polibutađien).

 5. Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi sau:

(C6H10O5)n C6H12O6 C2H5OH CH3CHO CH3COOH.

 1. Cho 11 gam hỗn hợp gồm ancol metylic (CH3OH) và ancol etylic (C2H5OH) phản ứng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Tính khối lượng ancol metylic có trong hỗn hợp ban đầu?

 2. Viết phương trình phản ứng chứng minh phenol (C6H5OH) có tính axit yếu hơn axit cacbonic (H2CO3).

 3. Cho Cu(OH)2, NaHCO3 lần lượt tác dụng với glixerol (C3H5(OH)3), axit axetic (CH3COOH). Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu không xảy ra, ghi rõ không xảy ra”).

 4. Hỗn hợp A gồm X, Y là 2 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho dung dịch chứa 10,6 gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch B.

  1. Xác định công thức phân tử của X và Y.

  2. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan?

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu và bảng tuần hoàn.

—HẾT—

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Số báo danh: . . . . . . . . .

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Nguyen Hue – da

Hoa 11 – Nguyen Hue – de TN

Hoa 11 – Nguyen Hue – de XH

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *