0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Hữu Tiến

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Hữu Tiến

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN HÓA HỌC – KHỐI 11

Ngày: 27/4/2018 – Thời gian: 45 phút

Câu 1: (2đ) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau

Al4C3 CH4 C2H2 C2H4 C2H5OH CH3CHO CH3COOH

Câu 2: (1đ) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dd mất nhãn sau:

andehit acetic, hex-1-in, phenol, etanol

Câu 3: (1đ) Viết phương trình chứng minh andehit acetic có tính oxi hóa, tính khử.

Câu 4: (1đ) Hãy mô tả đầy đủ hiện tượng và viết phương trình minh họa khi:

a) cho propin vào dung dịch AgNO3 trong NH3

b) cho Cu(OH)2 vào dung dịch glixerol

Câu 5: (1,5đ) Viết phương trình phản ứng khi:

a/ Cho khí propylen vào dung dịch KMnO4

b/ Cho phenol vào dung dịch Brôm dư

c/ Cho Etanol vào dung dịch AgNO3/NH3

Câu 6: (1đ) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 20 cm3 Hydro Cacbon A và 160 cm3 Oxy trong bình phản ứng. Sau khi làm lạnh hỗn hợp sau phản ứng thì thu được 130 cm3, trong đó có 80 cm3 khí bị dung dịch KOH hấp thụ, phần còn lại là Oxy dư. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo đúng của A, biết A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa.

Câu 7: (1đ) Cho 55 g dung dịch andehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 54 g Ag kết tủa. Tính nồng độ % của andehit axetic trong dung dịch đã dùng?

Câu 8: (1,5đ) Dẫn 14,4g hỗn hợp khí X gồm axetilen và một andehit no, đơn chức, mạch hở Y vào dung dịch AgNO3 trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. Lấy kết tủa cho vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lit khí (đktc) và còn một phần không tan Z cân nặng 32,4g.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Xác định công thức của andehit Y?

C = 12, H = 1, O = 16, N = 14, Ag = 108, Br = 80

ĐÁP ÁN HÓA 11 – HKII – 2018

Câu 1: Mỗi phản ứng 0,25đ. Thiếu điều kiên và cân bằng trừ ½ số điểm

Câu 2: Mỗi chất 0,5đ

Câu 3: Mỗi phương trình 0,5đ (kèm số oxi hóa). Thiếu số oxi hóa, điều kiện trừ ½ số điểm

CÂU 4 : 1 phương trình phản ứng 0,5đ

  • Mô tả đúng hiện tượng 0,25đ
  • – phương trình phản ứng minh họa đúng 0,25đ

CÂU 5: 1 phương trình phản ứng (đủ DK,Cb ) 0,5đ

CÂU 6: phương trình tổng quát 0,25đ

Tỉ lệ đúng 0,25đ

CTPT 0,25đ

1 CTCT đúng 0,25đ

Câu 7.(1,0đ).mol Ag = 0,5

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 ………0,25đ

  • Mol CH3CHO = 0,25 …………………………………………………………….0,25đ

.m CH3CHO = 11 g ………………………………………………………………………0,25đ

C% = 20 ………………………………………………………………………………….0,25đ

Câu 8.(1,5đ).

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 C2Ag2 + 2NH4NO3 ………………………………….0,25đ

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 ………………0,25đ

C2Ag2 + 2HCl C2H2 + 2AgCl ……………………………………………………0,25đ

.=> n C2H2 = 0,3 => m RCHO = 14,4 – (0,3.26) = 6,6g ………………………………0,25đ

.nAg = 0,3 => n RCHO = 0,15 => M = 44 ………………………………………….0,25đ

.=> CH3CHO ………………………….…………………………………………………….0,25đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Nguyen Huu Tien – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *